Аудит, контроль і ревізія

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Задача. Аудит. Аудиторська фірма уклала договір на проведення аудиторської

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача. Аудит. Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України у

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача. Аудит. Ініціативною групою депутатів Верховної Ради України було підготовлено

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача. Аудит. До складу аудиторської фірми «Горизонт», яка отримала ліцензію на

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача по аудит щодо рівня суттєвості

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача по аудиту про загроза професійній незалежності аудитора

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача по аудиту. Розрахувати рівень суттєвості

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача по аудиту. Скласти думку аудитора

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Особливості та основні напрямки розвитку контрольно-ревізійної роботи на сучасному етапі розвитку економіки України

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит готової продукції та її реалізації

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 50 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

План та програма аудиторської перевірки у відповідності з МНА

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Документальне забезпечення процесу аудиту

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 27 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудіторський висновок та інші підсумкові документи аудитора

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 28 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Какие виды искажений и факторы, влияющие на увеличение риска искажений?

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Особливості аудиту підприємств малого бізнесу.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Технології OLAP та OLTD в управлінських інформаційних системах

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Пакети прикладних програм, їх класифікація на українському ринку

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 36 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Захист та безпека даних в інформаційних системах

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит нарахування амортизації основних засобів

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 33 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Права та обов’язки та відповідальність контролерів-ревізорів

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Контроль розрахунків з підзвітними особами

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ПРИЙОМИ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО І ФАКТИЧНОГО КОНТРОЛЮ

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Необхідність та значення контролю в ринкових умовах

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Планування аудиторської діяльності

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудиторський висновок

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Основні види аудиту

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Основні види аудиторських доказів

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Організація і методика аудиту необоротних активів підприємства

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 56 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Аудит. Дать понятие операционного аудита и описать условия его осуществления

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Контроль і ревізія. Місце контролю в системі керування

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Контроль і ревізія. Передумови і принципи контролю

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Дати поняття підсумкових документів аудитора

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Поняття і джерела отримання аудиторських доказів

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Назвіть види аудиту і дайте їм характеристику

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Аудит обліку касових операцій

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Основна мета та функції аудиторських фірм і порядок їх ліцензування

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Організація та місце аудиту в умовах ринкової економіки

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Поняття аудиту. Історія аудиту

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Організація та місце аудиту в ринковій економіці

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Ризик контролю

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Організація та місце аудиту в умовах ринкової економіки

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Методи організації бухгалтерського обліку

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Етапи проведення аудиту

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Поняття аудиту. Історія аудиту

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Особливості ревізії, яка проводиться на вимогу правоохоронних органів

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Зовнішній і внутрішній аудит

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аудит. Зовнішній і внутрішній аудит, їх порівняльна характеристика

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ И ЕГО МЕСТО В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Тип роботи — Курсовая Кількість сторінок — 47 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Русский

Організація внутрішнього аудиту

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 37 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Організація аудиту розрахунків із постачальниками і клієнтами підприємства

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 39 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська