Задача по аудит щодо рівня суттєвості

Код роботи
— З-3400004
Тип роботи
— Задача
Мова
— Українська
8 грн.
Будьте уважні: в законодавство України постійно вносяться зміни!!!

Зміст

1. Розрахувати загальний рівень суттєвості фінансової звітності на основі методики, обумовленої Положенням (стандартом) аудиторської фірми з урахуванням вимог МСА 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту».

2. Обґрунтувати розрахунки та висновки.

Вихідні дані:

1. Базові показники, що використовуються для розрахунку загального рівня суттєвості (табл. 1)

Таблиця 1

Базові показники, що використовуються для розрахунку загального рівня суттєвості

Базові показники,

код рядка

Значення базового показника фінансової звітності, тис. грн.

Частка, %

Значення, яке застосовується для розрахунку загального рівня суттєвості, тис. грн.

Валовий прибуток (ряд. 2090)

6880

2

 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000)

46192

5

 

Валюта балансу (ряд. 1900)

32300

2

 

Власний капітал (ряд. 1495)

15752

10

 

Операційні витрати (ряд. 2550)

37538

2

 

2. Згідно з Положенням (Внутрішньофірмовим стандартом) 8 «Суттєвість в аудиті» показники, які використовуються при розрахунку рівня суттєвості, не повинні відхилятися від середнього значення більше, ніж на 50%.

 

Базові показники

Значення базового показника фінансової звітності, тис. грн.

Частка, %

Значення, яке застосовується для розрахунку загального рівня суттєвості, тис. грн.

Валовий прибуток (ряд. 2090)

22200

2

137,6

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ряд. 2000)

86292

3

2309,6

Валюта балансу (ряд. 1900)

72300

2

646

Власний капітал (ряд. 1495)

15800

10

1575,2

Операційні витрати (ряд. 2550)

56238

3

750,8