Банківська справа

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Організація розрахунково-касового обслуговування

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 31 Ціна роботи — 50 Мова — Українська

Операції банків з цінними паперами

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 72 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Кредитна політика комерційного банку

Тип роботи — Диплом Кількість сторінок — 121 Ціна роботи — 100 Мова — Українська

Аналіз депозитного ринку України

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Формуванням та якістю кредитного портфеля комерційного банку

Тип роботи — Дипломна Кількість сторінок — 116 Ціна роботи — 100 грн. Мова — Українська

Емісія банком цінних паперів та її роль у формуванні банківських ресурсів

Тип роботи — диплом Кількість сторінок — 95 Ціна роботи — 100 грн. Мова — Українська

Банківський контроль та санкції в процесі надання послуг клієнтам

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 42 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Структура комерційних банків в Україні

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Національний Банк України, його роль в розвитку економіки країни

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 30 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Управління кредитним портфелем комерційного банку

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 42 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Управление кредитными рисками банка

Тип роботи — Курсовая Кількість сторінок — 38 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Русский

Менеджмент валютних операцій банку

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 51 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Депозитные операции комерческих банков

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 53 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 37 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Банківський нагляд

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Бюджетирование в банке

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 24 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Банківське інвестиційне кредитування

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Відкриття філій і представництв банків на території України

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Функції операцій комерційних банків

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Формирование клиентсокй базы комерческого банка

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Учасники банківського кредитування

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Товарная политика банка

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Стратегія розвитку ринку банкіських послуг

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 24 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Основні функції та принципи банківського кредитування

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Концепция создания независимого органа надзора за банками

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Информационные системы и технологии в банках

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Информационные системы и технологии в банковской сфере

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 27 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Информационная система банка

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Бюджет как инструмент финансового упраления банком

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 24 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Банківськи ризики та їх характеристика

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Банківські операції. Норма обов’язкових резервів банку

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Банківський нагляд. Поняття офшорного банку

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Банківська статистика

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 32 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Банківська гарантія

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку банківської системи

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аналіз активів комерційного банку

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аналіз активних операцій банку

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Анализ пассивных операций банка

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Анализ пассива баланса банка

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 9 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Анализ банковских обязательств

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 10 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Анализ мирового опыта функционирования банковского надзора

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Національний банк України. Сутність та функці

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Національний банк України

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 40 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Структура управління Ощадного банку:функції та повноваження керівних органів

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Розвиток ощадних кас на території Західної Укра-їни 1839-1918 рр

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Ощадний банк

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Банківськи операції. Функції і типи комерційних банків

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття та складники банківської системи

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Банківські операції. Ви економіст відділу активно-пасивних операцій комерційного банку

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Банківська справа/ Назвіть основні критерії надійності комерційних банків

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська