Банківська справа

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Організація розрахунково-касового обслуговування

Тип роботи (New) — КурсоваКількість сторінок — 31Ціна роботи — 50Мова — Українська

Операції банків з цінними паперами

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 72Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Кредитна політика комерційного банку

Тип роботи — ДипломКількість сторінок — 121Ціна роботи — 100Мова — Українська

Аналіз депозитного ринку України

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Формуванням та якістю кредитного портфеля комерційного банку

Тип роботи — ДипломнаКількість сторінок — 116Ціна роботи — 100 грн.Мова — Українська

Емісія банком цінних паперів та її роль у формуванні банківських ресурсів

Тип роботи — дипломКількість сторінок — 95Ціна роботи — 100 грн.Мова — Українська

Банківський контроль та санкції в процесі надання послуг клієнтам

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 42Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Структура комерційних банків в Україні

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Національний Банк України, його роль в розвитку економіки країни

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 30Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Управління кредитним портфелем комерційного банку

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 42Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Управление кредитными рисками банка

Тип роботи — КурсоваяКількість сторінок — 38Ціна роботи — 40 грн.Мова — Русский

Менеджмент валютних операцій банку

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 51Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Депозитные операции комерческих банков

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 53Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 37Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Банківський нагляд

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Бюджетирование в банке

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 24Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Банківське інвестиційне кредитування

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Відкриття філій і представництв банків на території України

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Функції операцій комерційних банків

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Формирование клиентсокй базы комерческого банка

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Учасники банківського кредитування

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Товарная политика банка

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 13Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Стратегія розвитку ринку банкіських послуг

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 24Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Основні функції та принципи банківського кредитування

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Концепция создания независимого органа надзора за банками

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Информационные системы и технологии в банках

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Информационные системы и технологии в банковской сфере

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 27Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Информационная система банка

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Бюджет как инструмент финансового упраления банком

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 24Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Банківськи ризики та їх характеристика

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Банківські операції. Норма обов’язкових резервів банку

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 8Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Банківський нагляд. Поняття офшорного банку

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Банківська статистика

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 32Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Банківська гарантія

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку банківської системи

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Аналіз активів комерційного банку

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Аналіз активних операцій банку

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Анализ пассивных операций банка

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 13Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Анализ пассива баланса банка

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 9Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Анализ банковских обязательств

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Анализ мирового опыта функционирования банковского надзора

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Національний банк України. Сутність та функці

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Національний банк України

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 40Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Структура управління Ощадного банку:функції та повноваження керівних органів

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Розвиток ощадних кас на території Західної Укра-їни 1839-1918 рр

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Ощадний банк

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Банківськи операції. Функції і типи комерційних банків

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Поняття та складники банківської системи

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Банківські операції. Ви економіст відділу активно-пасивних операцій комерційного банку

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Банківська справа/ Назвіть основні критерії надійності комерційних банків

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська