Бухгалтерський облік в управління підприємством

Код роботи
— Г-1800142
Тип роботи
— Контрольна
Сторінок
— 25
Мова
— Українська
30

Зміст

1. Облік розрахунків з покупцями і замовниками
2. Принципи побудови бухгалтерського обліку
3. Система синтетичних рахунків необоротних засобів праці
Практичне завдання
Задача 1
Задача 2
Задача 3
Список використаної літератури

Задачі

Задача №1

Відобразити в таблиці облік витрат і доходів автотранспортного підприємства при разовому перевезенні вантажів.

Облік витрат і доходів автотранспортного підприємства при разовому перевезенні вантажів

Господарська операція

Первинний документ

Сума, грн.

Кореспонденці я рахунків

1

Надано послугу з перевезення вантажу

120

Дебет

Кредит

2

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

20

3

Списано вартість витраченого пального

50

4

Нараховано заробітну плату водію

30

5

Здійснено нарахування на заробітну плату водія (суму визначити)

6

Списано витрати з надання послуг на собівартість (суму визначити)

7

Отримано оплату від замовника

120

8

Списано на фінансовий результат:

- собівартість

- дохід

100

Задача №2

Відобразити у бухгалтерському обліку вказані операції. Підприємство своїми силами (господарським способом) виконало капітальний ремонт вантажного автомобіля. 1. Для ремонту використано: запасні частини на суму 3 000 грн (без ПДВ); ПММ на суму 500 грн (без ПДВ);інші матеріали на суму 2 500 грн (без ПДВ). 2. Нараховано заробітну плату робітникам підприємства, які виконували капітальний ремонт, та проведені відрахування на соціальні заходи в сумі 800 грн. 3. Нараховано знос (амортизацію) технологічного обладнання, використаного для проведення ремонту автомобіля, у сумі 500 грн.

Задача №3

На основі даних відобразити на рахунках операції по придбанні запасів за грошові кошти.

- довідка про залишки на синтетичних рахунках:

Назва рахунку

Сума

1. Сировина і матеріали (201)

4000

2. Поточні рахунки в національній валюті (311)

10000

3. Розрахунки з вітчизняними постачальниками (631)

14000

- операції за звітний період

Зміст операції

Сума

1 Здійснена оплата постачальникам

2400

2 Нарахований податковий кредит по ПДВ

400

3 Отримані запаси від постачальника

2000

4 Відобразити податковий кредит по ПДВ

400

5 Працівниками-постачальниками придбані запаси за готівковим рахунком і оприбутковані на склад

1000

6 Податковий кредит по ПДВ

200