Роль громадських органiзацiй у формуваннi публiчної полiтики

Код роботи
— Г-3300020
Тип роботи
— Курсова
Сторінок
— 60
Мова
— Українська
50

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти участі громадських організацій в публічній політиці

1.1. Сутність публічної політики

1.2. Роль громадянських організацій у формуванні публічної політики

Розділ 2. Зарубжіний досвід участі громадських організацій в публічній політиці

2.1. Участь громадських органiзацiй США у формуваннi публiчної полiтики

2.2. Взаємодія громадських організацій та державних органів в ЄС

Розділ 3. Удосконалення механізмів взаємодії громадських організацій на з органами державної влади

3.1. Правове регулювання участі громадських організацій в публiчній полiтиці в Україні

3.2. Підвищення ефективності взаємодії громадських організацій з органами державної влади

Висновки

Список використаної літератури