Роль громадських органiзацiй у формуваннi публiчної полiтики

Код роботи
— Г-3300020
Тип роботи
— Курсова
Сторінок
— 60
Мова
— Українська
50
<div class="price"> <div class="price-count">50</div> <div class="buy-buttons"> <a href="#buy-form" class="btn btn btn-primary btn-large various fancybox.inline"> Замовити </a> </div> <div id="buy-form" style="display: none; width: 600px; margin: 0 auto;"> <script language="javascript" type="text/javascript"> function submitbutton(pressbutton) { var form = document.adminForm; if (pressbutton == 'cancel') { form.task.value='viewlink'; form.submit(); return; } /* if (form.payment.value == "Сплата за допомогою SMS"){ document.getElementById('form_redirect').submit(); return false; } */ // do field validation if (form.your_name.value == ""){ alert( "Введіть ім`я" ); } else if (form.your_email.value == ""){ alert( "Введіть email" ); } else { form.task.value=pressbutton; try { form.onsubmit(); } catch(e){} form.submit(); } } </script> <h2>Замовлення роботи «Роль громадських органiзацiй у формуваннi публiчної полiтики»</h2> <div id="listing"> Ціна замовлення складає 50 грн. <form action="/katalog/" method="post" class="form-horizontal" name="adminForm" id="adminForm"> <div class="orderform"> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="your_name">Ім’я:</label> <div class="controls"> <input id="name" type="text" name="your_name" class="inputbox1" size="15" /> </div> </div> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="your_email">Е-mail:</label> <div class="controls"> <input id="email" type="text" name="your_email" class="inputbox1" size="15" /> </div> </div> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="your_phone">Телефон:</label> <div class="controls"> <input id="phone" type="text" name="your_phone" class="inputbox1" size="15" /> </div> </div> <div class="control-group"> <label class="control-label">Спосіб розрахунку:</label> <div class="controls"> <select id="paytype" size="1" name="payment"> <option selected="selected">— Оберіть спосіб розрахунку —</option> <option id="webmoney" value="WebMoney">WebMoney</option> <option id="privat" value="На карту Приватбанка">Кошти на картковий рахунок</option> <option id="mts" value="Кошти на телефон">Кошти на телефон</option> <option id="sms" value="Сплата за допомогою SMS">Сплата за допомогою SMS</option> <option id="hand" value="В руки">Сплата готівкою при зустрічі</option> <option id="privat24" value="Privat 24">Privat 24</option> <option id="visa" value="VisaMaster card">Visa/Mastercard</option> </select> </div> </div> <div class="control-group"> <label class="control-label">Додаткові побажання:</label> <div class="controls"> <textarea id="message" name="message" rows="3" cols="65" class="inputbox"></textarea> </div> </div> <div class="control-group"> <label class="control-label" for="your_phone">6+15 = :</label> <div class="controls"> <input id="quest" type="text" name="quest" class="inputbox1" size="15" /> </div> </div> <input type="hidden" name="option" value="com_mtree" /> <input type="hidden" name="task" value="send_contact" /> <input type="hidden" name="price" value="50" /> <input type="hidden" name="link_id" value="10969" /> <input type="hidden" name="link_id_gt" value="Г-3300020" /> <input type="hidden" name="WMI_MERCHANT_ID" value="143355082749"/> <input type="hidden" name="WMI_PAYMENT_AMOUNT" value="50"/> <input type="hidden" name="WMI_CURRENCY_ID" value="980"/> <input type="hidden" name="WMI_DESCRIPTION" value="Г-3300020. Сплата роботи Роль громадських органiзацiй у формуваннi публiчної полiтики"/> <input type="hidden" name="WMI_SUCCESS_URL" value=""/> <input type="hidden" name="WMI_FAIL_URL" value=""/> <input type="hidden" name="b9d878ef4c5e02a9ba49690c0a89832a" value="1" /> <input type="hidden" name="" value="1" /> <div class="control-group"> <input type="button" value="Замовити" onclick="javascript:submitbutton('send_contact')" class="btn btn-success btn-block btn-large" /> </div> </div> </form> <!--<div class="control-group"> <form method="post" action="https://merchant.w1.ru/checkout/default.aspx" accept-charset="UTF-8"> <input type="submit" name="withw1" onclick="javascript:submitbutton('send_contact_with_w1')" class="btn btn-danger btn-block btn-large" value="Замовити та сплатити за допомогою онлайн платіжних систем"/> </form> </div> - -> </div> </div> </div>

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти участі громадських організацій в публічній політиці

1.1. Сутність публічної політики

1.2. Роль громадянських організацій у формуванні публічної політики

Розділ 2. Зарубжіний досвід участі громадських організацій в публічній політиці

2.1. Участь громадських органiзацiй США у формуваннi публiчної полiтики

2.2. Взаємодія громадських організацій та державних органів в ЄС

Розділ 3. Удосконалення механізмів взаємодії громадських організацій на з органами державної влади

3.1. Правове регулювання участі громадських організацій в публiчній полiтиці в Україні

3.2. Підвищення ефективності взаємодії громадських організацій з органами державної влади

Висновки

Список використаної літератури