Аналіз господарської діяльності

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Задача фінансовий аналіз, варіант №1

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача: розрахувати показники: коефіцієнт рентабельності активів; коефіцієнт рентабельності власного капіталу; коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції; коефіцієнт капіталізації прибутку.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача: проведіть розрахунок показників: коефіцієнту рентабельності активів; коефіцієнту рентабельності поточних активів; коефіцієнту рентабельності власного капіталу; коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача: проведіть розрахунок показників: власні оборотні кошти; коефіцієнт автономії; коефіцієнт маневреності власного капіталу; коефіцієнт фінансового ризику

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача. Визначте показники майнового стану

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача. Розрахуйте: власні обігові кошти, коефіцієнт автономії, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт фінансового ризику

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача. Визначте фактичні та нормативні значення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансової залежності, фінансового ризику

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача про операційний та фінансовий цикл

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача на визначення оборотності

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача по аналізу на визначення оборотності дебіторської заборгованості

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача з аналізу на визначення коефіціє\нтів ліквідності

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Аналіз сільськогосподарського виробництва

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 27 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Розрахувати вплив кожного виду виплат робітникам

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За допомогою індексного методу оцінити вплив факторів засобів праці на зміну випуску продукції

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Прогнозування та аналіз господарських рішень (на базі ХЗКВ)

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 53 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Організація і методика аналізу основних факторів які впливають на доходи від операційної діяльності підприємства

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 60 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Спосіб ланцюгових підстановок, його характеристика

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Підвищення ефективності використання основних фондів

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 50 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Аналіз Збуту марктет-груп

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 44 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Аналіз виробничої програми підприємства

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 49 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Аналіз можливостей підвищення функціонування підприємства в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності (на матеріалах ПП НВФ «Тахо»)

Тип роботи — Диплом Кількість сторінок — 89 Ціна роботи — 100 Мова — Українська

Напрямки удосконалення експортної діяльності тов маркет груп

Тип роботи — Диплом Кількість сторінок — 92 Ціна роботи — 100 Мова — Українська

Визначити вплив норм і цін на матеріальні витрати в собівартості виробу

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Порівняльний аналіз фінансового стану підприємства України та зарубіжжя

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 53 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Основні напрямки діяльності удосконаленян діяльності ТЗОВ Юність

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 50 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Аналіз динаміки кількості та видів корпоративних об’єднань в Україні за останні п’ять років та виявлення тенденцій

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Використання бухгалтерського балансу для оцінки фінансового стану ХМТП

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 44 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Оцінка ефективності послуг брокерської фірми

Тип роботи — Диплом Кількість сторінок — 79 Ціна роботи — 100 грн. Мова — Українська

Використання в економічному аналізі рядів динаміки

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Управління оборотними активами підприємства

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 33 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Оценка персонала как элемент кадровой политики (на примере ОАО Укртелеком)

Тип роботи — Курсовая Кількість сторінок — 42 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Русский

Види економічного аналізу

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Аналіз господарської діяльності

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

МЕТОД І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 23 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Метод і методика економічного аналізу

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 24 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Використання в економічному аналізі рядів динаміки

Тип роботи — контрольная Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Ефектвиність фінансової діяльності банків

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 55 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Аналіз господарської діяльності. Аналіз складу основних засобів підприємства

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Організація і методика економічного аналізу. Порядок планування аналітичної роботи

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ “КАХОВСЬКИЙ РМЗ СІЛЬГОСПАГРЕГАТ”)

Тип роботи — диплом Кількість сторінок — 143 Ціна роботи — 100 грн. Мова — Українська

Ділова активність субєкта госпоарювання та шляхи її покращення

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 36 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 60 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Фінансовий аналіз

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 28 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Себестоимость продукции и пути ее снижения

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 34 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Русский

Организация обеспечения производственных подразделений материальными ресурсами

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 46 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

КуР-Кадры предприятия и эффективнсть их использования (на примере ОАО Укртелеком)

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 39 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Русский

Економічна діагностика розрахунків з оплати праці на підприємстві

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 40 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Аналіз формування та використання кредитних ресурсів

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 41 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська