Аналіз господарської діяльності

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Задача фінансовий аналіз, варіант №1

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача: розрахувати показники: коефіцієнт рентабельності активів; коефіцієнт рентабельності власного капіталу; коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції; коефіцієнт капіталізації прибутку.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача: проведіть розрахунок показників: коефіцієнту рентабельності активів; коефіцієнту рентабельності поточних активів; коефіцієнту рентабельності власного капіталу; коефіцієнт рентабельності реалізованої продукції

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача: проведіть розрахунок показників: власні оборотні кошти; коефіцієнт автономії; коефіцієнт маневреності власного капіталу; коефіцієнт фінансового ризику

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача. Визначте показники майнового стану

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача. Розрахуйте: власні обігові кошти, коефіцієнт автономії, коефіцієнт маневреності власного капіталу, коефіцієнт фінансового ризику

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача. Визначте фактичні та нормативні значення коефіцієнтів фінансової незалежності, фінансової залежності, фінансового ризику

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача про операційний та фінансовий цикл

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача на визначення оборотності

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача по аналізу на визначення оборотності дебіторської заборгованості

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Задача з аналізу на визначення коефіціє\нтів ліквідності

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Аналіз сільськогосподарського виробництва

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 27Ціна роботи — 20Мова — Українська

Розрахувати вплив кожного виду виплат робітникам

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За допомогою індексного методу оцінити вплив факторів засобів праці на зміну випуску продукції

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Прогнозування та аналіз господарських рішень (на базі ХЗКВ)

Тип роботи (New) — КурсоваКількість сторінок — 53Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Організація і методика аналізу основних факторів які впливають на доходи від операційної діяльності підприємства

Тип роботи (New) — КурсоваКількість сторінок — 60Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Спосіб ланцюгових підстановок, його характеристика

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Підвищення ефективності використання основних фондів

Тип роботи (New) — КурсоваКількість сторінок — 50Ціна роботи — 40Мова — Українська

Аналіз Збуту марктет-груп

Тип роботи (New) — КурсоваКількість сторінок — 44Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Аналіз виробничої програми підприємства

Тип роботи (New) — КурсоваКількість сторінок — 49Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Аналіз можливостей підвищення функціонування підприємства в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності (на матеріалах ПП НВФ «Тахо»)

Тип роботи — ДипломКількість сторінок — 89Ціна роботи — 100Мова — Українська

Напрямки удосконалення експортної діяльності тов маркет груп

Тип роботи — ДипломКількість сторінок — 92Ціна роботи — 100Мова — Українська

Визначити вплив норм і цін на матеріальні витрати в собівартості виробу

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Порівняльний аналіз фінансового стану підприємства України та зарубіжжя

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 53Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Основні напрямки діяльності удосконаленян діяльності ТЗОВ Юність

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 50Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Аналіз динаміки кількості та видів корпоративних об’єднань в Україні за останні п’ять років та виявлення тенденцій

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Використання бухгалтерського балансу для оцінки фінансового стану ХМТП

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 44Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Оцінка ефективності послуг брокерської фірми

Тип роботи — ДипломКількість сторінок — 79Ціна роботи — 100 грн.Мова — Українська

Використання в економічному аналізі рядів динаміки

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Управління оборотними активами підприємства

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 33Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Оценка персонала как элемент кадровой политики (на примере ОАО Укртелеком)

Тип роботи — КурсоваяКількість сторінок — 42Ціна роботи — 40 грн.Мова — Русский

Види економічного аналізу

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Аналіз господарської діяльності

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

МЕТОД І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 23Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Метод і методика економічного аналізу

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 24Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Використання в економічному аналізі рядів динаміки

Тип роботи — контрольнаяКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Ефектвиність фінансової діяльності банків

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 55Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Аналіз господарської діяльності. Аналіз складу основних засобів підприємства

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Організація і методика економічного аналізу. Порядок планування аналітичної роботи

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА АНАЛІЗ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ВАТ “КАХОВСЬКИЙ РМЗ СІЛЬГОСПАГРЕГАТ”)

Тип роботи — дипломКількість сторінок — 143Ціна роботи — 100 грн.Мова — Українська

Ділова активність субєкта госпоарювання та шляхи її покращення

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 36Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 60Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Фінансовий аналіз

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 28Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Себестоимость продукции и пути ее снижения

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 34Ціна роботи — 40 грн.Мова — Русский

Организация обеспечения производственных подразделений материальными ресурсами

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 46Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

КуР-Кадры предприятия и эффективнсть их использования (на примере ОАО Укртелеком)

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 39Ціна роботи — 40 грн.Мова — Русский

Економічна діагностика розрахунків з оплати праці на підприємстві

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 40Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Аналіз формування та використання кредитних ресурсів

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 41Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська