Історія економічної думки

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Об'єкти та суб'єкти власності

Тип роботи (New) — РефератКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20Мова — Українська

Внесок українських економістів у розвиток світової економічної думки (кінець ХІХ- початок ХХ ст.)

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20Мова — Українська

Теоретичні положення У.Петті про багатство, гроші та торговий капітал

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Неолібералізм в Англії, Ф. Хайек

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Неокейсианская доктрина государственного регулирования экономики

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Неокейнсіаньські доктрини державного регулювання економіки

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Особливості розвитку ідей меркантилізму у різних країнах

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Фрайбурзька школа неолібералізму. Теорія соціального ринкового господарства та сформованого суспільства

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Ранній меркантилізм та особливості. Особливості меркантилізму в України, Росії

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 22Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Теорія суспільного відтворення К. Маркса

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Українська економічна думка в період соціального перелому в ХХ столітті

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 44Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Внесок українських економістів в розвиток світової економічної думки

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 34Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Внесок українських економістів в розвиток світової економічної думки

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 34Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Неокласичні економічні теорії, теорія О.Кузнеця

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 34Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Завершення класичної політекономії: економічне вчення Дж. С. Мілля та К. Маркса

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 24Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної політичної економії. А. Курне та його книга “Дослідження математичних принципів у теорії багатств"

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Теорії вартості, їх розвиток і сучасний стан

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 28Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Економічна думка в Стародавній Греції та Стародавньому Римі

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Исторические этапы жизни Робера Жака Тюрго

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 13Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Политико-правовые учения марксизма

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 33Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Основные направления периодизации экономической истории в XIX столетии

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Влияние работ К. Маркса на периодизацию экономической истории.

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Проблема периодизации истории экономических учений

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Дерижизм – неолибирализм во Франции.

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Структура и основные идеи 2 тома «Капитала» К. Маркса

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Социально-экономические идеи И. Посошкова

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Роль государства в экономике с точки зрения А. Смитта

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Экономическая таблица Ф. Кене

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Экономическое воззрение П. Буагильбера

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский