Історія економічної думки

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Об'єкти та суб'єкти власності

Тип роботи (New) — Реферат Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Внесок українських економістів у розвиток світової економічної думки (кінець ХІХ- початок ХХ ст.)

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Теоретичні положення У.Петті про багатство, гроші та торговий капітал

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Неолібералізм в Англії, Ф. Хайек

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Неокейсианская доктрина государственного регулирования экономики

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Неокейнсіаньські доктрини державного регулювання економіки

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Особливості розвитку ідей меркантилізму у різних країнах

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Фрайбурзька школа неолібералізму. Теорія соціального ринкового господарства та сформованого суспільства

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Ранній меркантилізм та особливості. Особливості меркантилізму в України, Росії

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Теорія суспільного відтворення К. Маркса

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Українська економічна думка в період соціального перелому в ХХ столітті

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 44 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Внесок українських економістів в розвиток світової економічної думки

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 34 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Внесок українських економістів в розвиток світової економічної думки

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 34 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Неокласичні економічні теорії, теорія О.Кузнеця

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 34 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Завершення класичної політекономії: економічне вчення Дж. С. Мілля та К. Маркса

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 24 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Маржиналізм як переоцінка цінностей класичної політичної економії. А. Курне та його книга “Дослідження математичних принципів у теорії багатств"

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Теорії вартості, їх розвиток і сучасний стан

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 28 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Економічна думка в Стародавній Греції та Стародавньому Римі

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Исторические этапы жизни Робера Жака Тюрго

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Политико-правовые учения марксизма

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 33 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Основные направления периодизации экономической истории в XIX столетии

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Влияние работ К. Маркса на периодизацию экономической истории.

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Проблема периодизации истории экономических учений

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Дерижизм – неолибирализм во Франции.

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Структура и основные идеи 2 тома «Капитала» К. Маркса

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Социально-экономические идеи И. Посошкова

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Роль государства в экономике с точки зрения А. Смитта

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Экономическая таблица Ф. Кене

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Экономическое воззрение П. Буагильбера

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский