Філософія. Французький філософ Ларошфуко писав: «Світом правлять доля і примха».

Код роботи
— Г-1300353
Тип роботи
— Контрольна
Сторінок
— 20
Мова
— Українська
25

Зміст

Завдання 1. 3
Французький філософ Ларошфуко писав: «Світом правлять доля і примха».
Інший француз Ш. Монтеск'є стверджував: «Не Полтава погубила шведського короля Карла XII, він все одно б загинув, якщо не в цьому, то в іншому місці. Випадковості фортуни можна легко виправити, але не можна відобразити подій, постійно породжуваних природою речей ».
1. Порівняйте ці два підходи до історії і людським вчинкам, виявіть їх специфіку.
2. Як називається позиція Ларошфуко? Що має на увазі Монтеск'є, говорячи про «випадковості фортуни»?
3. Що таке «природа речей»? Як вона впливає на хід подій?
4. Що ж, по-вашому «править світом»?
Завдання 2. 5
Дайте відповідь на запитання:
1. Які питання складають суть некласичної онтології?
2. Яка різниця між спіритуалістичною та матеріалістичною онтологіями?
3. Що розуміє натуралістичний підхід в онтології під субстанцією?
4. Що є джерелом розвитку в християнсько-еволюційній онтології П. Теяра де Шардена?
5. Якими атрибутами наділена матерія як субстанція в марксистській філософії?
6. Що спільного між онтологічною концепцією П. Тейяра де Шардена та В. Вернадського?
7. У чому полягає сутність натуралістичного монізму?
8. Дайте визначення філософії у томізмі.
9. У чому полягає вчення про діалектику М. Кузанського?
10. Хто і навіщо ввів у науковий обіг поняття «ноосфера»? Який його зміст?
11. Яка течія некласичної філософії вводить поняття «екзистенція» і з якою метою?
12. Хто в філософію вводить поняття «тут-буття», «зручність», «буття у світі» і з якою метою?
Завдання 3. 18
Заповніть таблицю:
Пізнавальні здібності людини, за Кантом
Пізнавальна здібність Сутність Категорії для позначення Приклади
Список використаної літератури 21