Розкрити суть фінансів, як економічної категорії

Код роботи
— Г-1900029
Тип роботи
— Контрольна
Сторінок
— 20
Мова
— Українська
20 грн.

Зміст

1. Розкрити суть фінансів, як економічної категорії
2. Фінансова криза на підприємстві та причини її виникнення. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення
Практичне завдання
Список використаної літератури

Задачі

Капітал підприємства складає К.
Він складається зі слідуючих елементів, величина яких дана в відсотках до К:  
1.Основні засоби -58,6%(первісна вартість).
2.Статутний капытал-40,2%
3.Розрахунки з кредиторами-4,8%
4.Довгострокові фінансові вкладення-5,2%
5.Додатковий капытал-5,2%
6.Коротко строкові фінансові вкладення-4,8%
7.Резервний капытал-20%
8.розрахунки здебыторами-25%
9.Довгострокові позикові кошти-4,8%
10.Грошові кошти -24%
11.Прибуток-25%
Знос основних засобів складає-30%
Визначити величину і структуру активного і пассивного капиталу підриємства К=20 грн.