Інформатика

Сьогодні Інформатика - це основа майбутнього, це базис, на  якому будуватиметься все наше подальше життя. Знати основи інформатики , розуміти сутність інформаційних технологій повинен кожен студент, Наш сайт може допомогти в цьому. Рубрика " Інформатика " включе в себе різноманітні контрольні роботи з інформатики, реферати про програмне забезпечення, відповіді на запитання про персональний компьютер. Усе це допоможе вам при підготовці до спемінарів по інформатиці , здати залік, підготуватися і виконати домашнє завдання. На сайті ви знайдете саму різноманітну інформацію про віруси, апаратні засоби, технології, антивіруси та багато іншого.

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Інформатика. Великі електронно-обчислювальни машини

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 25 Мова — Українська

Формування вимог до інформаційного наповнення Інтернет

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Класифікація Internet-послуг

Тип роботи (New) — Реферат Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Какие данные называются структурированные

Тип роботи (New) — Контрольна - - Мова — Русский

АПАРАТНА ЧАСТИНА ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ. ЗАСОБИ ВВЕДЕННЯ ТЕКСТУ І ГРАФІКИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИНЦИПИ ДІЇ, КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МОДУЛІВ

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Апаратна частина персональних компютерів - системний блок

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Особенности влияния факторов внешней среды на эффеткивность деятельности оператора

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Програмна частина ПК. Прикладне програмне забезпечення. Системи обробки тексту, їх призначення, коротка характеристика основних функцій

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Операційні системи Windows 2000/ХР: загальний огляд

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Апаратна частина ПК. Пристрої для читання і запису лазерних дисків, їх призначення, коротка характеристика основних модулів і властивостей

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ЗАСОБИ ВИКОНАННЯ ОБЧИСЛЕНЬ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСІ MS EXEL (ФОРМУЛИ, ВБУДОВАНІ ФУНКЦІЇ)

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Апаратна частина ПК: системні блоки: призначення, зміст, коротка характеристика основних модулів

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 10 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

СТРУКТУРНА ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ СИСТЕМ ОВС

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Класифікація комп'ютерів

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Мережні інформаційні технології оброблення економічної інформації

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Форматування даних в табличному процесорі EXCEL

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Системні блоки призначення, зміст, характеристика основних модулів

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 10 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ВІРУСІВ. ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ЇМ

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУЛ ТА ВБУДОВАНИХ ФУНКЦІЙ В EXCEL

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Апаратна частина ПК. Системні блоки: призначення, зміст, характеристика модулів

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ЗАСОБИ ПОБУДОВИ ГРАФІКІВ ТА ДІАГРАМ У ТАБЛИЧНОМУ ПРОЦЕСОРОВІ MS EXEL

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Використання таблиць та малюнків в MS Word

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

АПАРАТНА ЧАСТИНА ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ. ПРИНТЕРИ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ, КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБУ ГЕНЕРАЦІЇ СИМВОЛІВ

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Практичні завдання з інформатики

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 23 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Установка розмірів полів та формату сторінки

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Перелічіть методи створення стилю за зразком

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 5 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Пристрої введення графічної інформації (сканери)

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР WORD. ВИБІР ШРИФТУ, ФОРМАТУВАННЯ АБЗАЦУ, ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖРЯДКОВИХ ІНТЕРВАЛІВ, ПАРАМЕТРИ СТОРІНКИ

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 23 Ціна роботи — 60 грн. Мова — Українська

Програмна частина персональних комп’ютерів. Прикладне програмне забезпечення. Електронні таблиці, коротка характеристика основних типів даних та можливості електронних таблиць

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Електронна пошта

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ПРОГРАМНА ЧАСТИНА ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРІВ. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Операційна система Windows. Об’єкти робочого столу

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Нормативна база використання засобів обчислювальної техніки в органах державної влади та управління

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Апаратна частина ПК. Монітори і їх призначення, склад, коротка характеристика основних модулів

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПК, ПРИСТРОЇ ДЛЯ ЧИТАННЯ І ЗАПИСУ ЛАЗЕРНИХ ДИСКІВ, ЇХ ПРИЗНАЧЕННЯ, КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ МОДУЛІВ, ВЛАСТИВОСТЕЙ

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Апаратна частина - системні блоки

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн Мова — Українська

Інформатика. Зовнішній вигляд вікна Word

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 30 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформаційні системи та мережі. Призначення та принципи організації комп’ютерних мереж

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформатика. Поняття інформації. Види інформації. Одиниці виміру інформації

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформатика. Використання і зміна головного меню Windows

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформатика. Использование и изменение главного меню Windows

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Інформатика. Апаратні засоби ПК

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 32 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Информатика. Какие типы данных вам известны

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 25 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Порівняльний аналіз інформаційно-пошукових мов

Тип роботи — реферат Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Порівняльний аналіз моделей даних

Тип роботи — реферат Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Особливості використання інформації і інформаційних технологій в міжнародному бізнесі

Тип роботи — реферат Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформаційні технології

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інтернет концепція Клієнт-сервер

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Становлення і розвиток мережі Інтернет

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська