Логіка

В одній з лекцій по логіці є цікава фраза «Напевно, найяскравішим атрибутом людини є її розум, за допомогою якого вона здатна відрізняти істинність і хибність в будь-якій сфері діяльності». Логіка за своєю сутністю є боротьбою істини та хибності у всіх їх проявах. Необхідно відмітити, що логіка є дуже складною навчальною дисципліною. Поки студент не дійде до застосування логічних символів, вона здається цікавою, але після того, як розпочинається математична логіка, все відразу настільки стає складним, що розум втрачає свої здібності та розгублюється. Можливо краще доручити вирішення контрольних з логіки професіоналам? У нас на сайті ви знайдете готові контрольні роботи з логіки , вирішені завдання по цій дисципліні.

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Логіка. Логічний квдарат та судження

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Розподіл понять. Види розподілу

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Модальні судження та їх види

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Основні закони формальної логіки

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ТЕОРЕТИЧНЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ, ЇЇ РОЛЬ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Відношення сумісності між судженнями

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Відношення сумісності між судженнями

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Відношення несумісності між судженнями

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 10 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Відношення сумісності між поняттями. Індуктивні умовиводи та їх види.

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття і слово: спільне та відмінне. Синоніми і омоніми.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Судження як форма мислення, структура суджень.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Судження як форма мислення. Структура судження

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Складні судження та їх види

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Пізнання як діалектичний процес. Почуттєве і логічне пізнання.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Відношення сумісності між поняттями

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Індуктивні методи встановлення причинних зв’язків

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Розподільність термінів у судженнях

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

РОЗПОДІЛЬНІСТЬ ТЕРМІНІВ У СУДЖЕННЯХ

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Паралогізми, софізми, логічні парадокси

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 10 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Предмет і значення логіки. Логіка як наука

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 27 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Роль мислення в пізнанні. Форми чуттєвого пізнання: відчуття, сприйняття, уявлення

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Основні закони мислення: закон виключеного третього, закон достатньої підстави та їх роль у досудовому досліджені

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Охарактеризуйте види сумісних відношень між поняттями

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття тавтології. Розподіл понять та його правила

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Правила визначення понять: точність, відповідність

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Види понять по обсягу і змісту

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Порівняльні та непорівняльні поняття

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Типи взаємовідносин між поняттями

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Закон достатньої підстави

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Об’єднана класифікація суджень по кількості та якості

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Модальні судження та їх види

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Закон достатньої підстави

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Визначите «поняття». Проаналізуйте структуру поняття

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Закон достатньої підстави

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Фігури і модуси категоричного силогізму

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

МИСЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЛОГІКИ. МИСЛЕННЯ І МОВА

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Відношення несумісності між судженнями

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Прості судження та їх види: атрибутивні, судження про відношення, судження існування

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Фігури і модуси категоричного силогізму

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 9 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Закони формальної лоігіки

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Правила визначення понять. Помилки у визначенні

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Правила визначення понять. Помилки у визначенні

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Правила визначення понять. Помилки у визначенні

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

“Логічний квадрат»

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Перетворення суджень

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Теоретичне і практичне значення логіки. Її роль в юридичній науці та практиці

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Виникнення логіки як науки та основні етапи її історичного розвитку

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Судження і речення. Запитальні речення і судження. Роль запитання в досудовому і судовому пізнанні

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Мислення як предмет логіки. Мислення і мова

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська