Маркетинг

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Концепція життєвого циклу товару

Тип роботи (New) — Реферат Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 25 Мова — Українська

Розвиток політичного маркетингу в Україні

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Организация и планирование маркетинговой деятельности на предприятии

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 38 Ціна роботи — 50 Мова — Русский

Маркетинг

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Формування цінової політики субєктів господарювання в ринковому середовищі

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Нові форми фірмових комунікацій та збуту

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 66 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Ціноутворення. Цінова політика підприємство

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 44 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Цінова політика. Понятие ценообразующих факторов

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 Мова — Русский

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 53 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Русский

За результатами стратегічного аналізу підприємство змінює

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Запропонуєте ефективний спосіб сегментування для мийних засобів, корму для собак, кави, автомобільних шин.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Результати позиціонування товару (А) відносно аналогічних товарів конкурентів (Б, В, Г, С) за допомогою матриці "ціна - якість" наведено на рис. 3.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Ринок інформаційних видань для бухгалтерів, економістів і керівників підприємств подань наступними виробниками, основні показники яких представлені в табл. 1.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Цель задания состоит в освоении навыков расчета доверительного

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Підприємство, що виробляє різноманітні засобі побутової хімії вирішил

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Матриця БКГ для підприємства "НІКО" має такий вигляд, де А, Б, В, Г – відповідні стратегічні зони господарювання:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Підприємство "Оріон" має чотири відокремлених підрозділи, кожний з

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Проведіть позиціонування за допомогою матриці "темпи росту частки

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Результати позиціонування товару (А) відносно аналогічних товарів

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Портфель видів діяльності виготовлювача електронної апаратури

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Разработайте матрицу «привлекательность рынка -

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Ринок інформаційних видань для бухгалтерів, економістів і керівників підприємств представлений наступними виробниками, основні показники яких представлені в табл.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Доли рынка, удерживаемые производителями трех марок продуктов питания А, Б, и В, составляют соответственно 17%, 50% и 33%.

Тип роботи (New) — Реферат - - Мова — Українська

Цель задания состоит в исследовании свойств выборочного распределения и приобретения навыков составления простой случайной выборки.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Цель задания состоит в освоении навыков использования критерия

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Цель задания состоит в освоении навыков расчета доверительного интервала для среднего значения исследуемого признака и

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Цель задания состоит в освоении навыков расчета размера простой выборки, необходимой для определения среднего значения исследуемого признака при заданном уровне допустимой ошибки.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Цель задания состоит в освоении навыков расчета размера простой выборки, необходимой для определения среднего значения исследуемого признака при заданном уровне допустимой ошибки.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Для составления плана производственно-хозяйственной деятельности

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн.

Зависимость объема спроса на товара А от цены на единицу продукции характеризуется данными, приведенными в таблице. Кроме того,

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маркетинговая служба предприятия должна принять обоснованное

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Цель задания состоит в исследовании свойств выборочного распределения и приобретения навыков составления простой случайной выборки.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Цель задания состоит в освоении навыков построения количественных шкал для измерения качественных переменных и обработки

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

В результате маркетинговых исследований предполагается увеличение доли фирмы на рынке с 10 до 15% при емкости рынка 184 тыс. штук продукции.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

В результате проведенного анкетирования были получены оценки

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Исходные данные о ценах, по которым предприятие уступает

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Цель задания состоит в освоении навыков расчета доверительного интервала для среднего значения исследуемого признака и

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Менеджер з реклами після проведення рекламних заходів зобов’язаний і визначити ефективність реклами. У відділі збуту він отримав інформацію

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Підприємство планує випуск нового товару. Розрахувати ціну виробу, якщо

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Перед вами стоїть завдання визначити коефіцієнт дефектності підручника виданого в видавництві «Полум’я», якщо вважати, що було досліджено вибірку із 100 підручників.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Які елементи входять в маркетинг, якщо його розглядати як як складну динамічну систему:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Розподіл сімей за рівнем середньодушового грошового доходу характеризується такими даними за місяць:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

В результате проведенного анкетирования были получены оценки важ­ности атрибутов (идентифицированных предварительно) для

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Данные об изменений объема спроса на товар А с изменением цены еди­ницы товара Б приведены в табл. 13. Кроме того, имеются данные об

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Підприємство планує випуск нового товару. Розрахувати ціну виробу, якщо собівартість його виробництва дорівнює 50 тис. грн., рентабельність

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Руководство предприятия должно принять решение о целесообразности

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Які елементи входять в маркетинг, якщо його розглядати як як складну динамічну систему:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Управління каналами розподілу

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 36 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Стратегия диверсификации

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 9 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Форми зовнішньої реклами

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 36 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська