Виробнича практика по агенство нерухомості

Код роботи
— Г-0700081
Тип роботи
— Курсова
Сторінок
— 53
Мова
— Українська
60

Зміст

ВСТУП 4
1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З РОБОТОЮ АГЕНСТВА 5
2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СПЕЦИФІКОЮ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ СЛУЖБ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 11
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 15
3.1. Система обробки інформації 15
3.2. Система прогнозування попиту споживачів 19
3.3. Розробка рекомендацій на основі проведення маркетингових досліджень 20
4. ТОВАРНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА, УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ, ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ 22
5. МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА 27
6. КАНАЛИ РОЗПОДІЛУ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ 29
7. МАРКЕТИНГОВА КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА 31
7.1. Організація рекламної компанії 31
7.2. Організація паблік рілейшнз 33
7.3. Система стимулювання збуту 34
7.4. Організація особистих продажів та пропаганди 36
8. ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 39
Показник 39
9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ 45
10. СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 48
ВИСНОВОК 52
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53