Інноваційний

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Товарно-инновационная политика

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 23Ціна роботи — 20Мова — Русский

Инновационные процессы

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20Мова — Русский

Інноваційна дільність, як заход антикризового управління

Тип роботи (New) — КурсоваКількість сторінок — 44Ціна роботи — 50Мова — Українська

Управління інноваціями на вітчизняних підприємствах

Тип роботи (New) — КурсоваКількість сторінок — 51Ціна роботи — 50Мова — Українська

Розробка інноваційної стратегії підприємства на базі ТОВ Бітум-Флекс

Тип роботи — ДипломКількість сторінок — 97Ціна роботи — 100Мова — Українська

Напрямки підвищення інноваційної діяльності ТОВ "Бітум-Флекс"

Тип роботи — ДипломКількість сторінок — 71Ціна роботи — 100Мова — Українська

Управління інноваційною діяльністю підприємства на зовнішніх ринках

Тип роботи — ДипломКількість сторінок — 121Ціна роботи — 100Мова — Українська

Оцінка ефективності інноваційної діяльності

Тип роботи — ДипломКількість сторінок — 104Ціна роботи — 100Мова — Українська

Поняття інноваційної діяльності: різновиди та складові. Фундаментальна наукова діяльність. Прикладні науково-дослідницькі розробки. Проектно-конструкторська, науково-технічна, виробнича інноваційна діяльність

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Еволюція розвитку теорії інноваційної діяльності. Становлення теорії інноватики та її сучасні концепції

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Інноваційний менеджмент як сукупність принципів, методів і форм управління інноваційними процесами та інноваційною діяльністю. Особливості прийняття рішень в управлінні інноваціями

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Оцінка впливу факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на інноваційну діяльність. Характеристика інноваційної інфраструктури. Ринок інновацій, ринок інвестицій, ринок чистої конкуренції

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Поняття інноваційної діяльності: різновиди та складові. Фундаментальна наукова діяльність. Прикладна науково-дослідницькі розробки. Проектно-конструкторська, науково-технічна, виробнича інноваційна діяльність

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Аналіз інноваційних можливостей організації. Аналіз конкурентних переваг організації.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Інвестиційне планування та його основні параметри. Формування кошторису інвестиційного проекту з позиції оцінки втраченої альтернативи

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Поняття інвестиційної діяльності підприємства, її форми та методи здійснення

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Методичний інструментарій інвестиційних розрахунків

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Планування потребі в інвестиційних ресурсах для здійснення інноваційного інвестування. Методи оцінки ефективності окремих проектів інноваційних інвестицій

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Особливості формування та оцінки портфеля цінних паперів

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Ринок капіталу, його вплив на оцінку вартості грошей у часі. Ставка проценту, як альтернативна вартість споживання

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Обґрунтування доцільності інновацій

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 23Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Фінансування нововведень

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Суть та основні цінності творчого процесу в реалізації інноваційних проектів

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 23Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Зміст поняття «інновація». Класифікація новацій, інноваційних процесів, нововведень. Сучасні аспекти нововведень та розвиток конкуренції

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 23Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Наукове технічне співробітництво. Форми інтеграції науки і виробництва. Конкуренція і кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій. Види виробництва та технологічної кооперації

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 24Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Місце і роль інновацій у системі господарювання

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Організація інноваційної діяльності

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Сучасні світові тенденції розвитку інновацій

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Наукові організації як джерело формування та реалізації інновацій

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 22Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Критерії вибору пріоритетів в інноваційній сфері

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Економіка і організація інноваційної діяльності

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Сучасні форми організації впровадження інновацій

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення. Розробка календарного плану реалізації інвестиційного проекту

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська