Охорона праці. Видача працівникам спецодягу

Код роботи
— Г-0400045
Тип роботи
— Контрольна
Сторінок
— 18
Мова
— Українська
40

Зміст

ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 3
13.1. Видача працівникам спецодягу, спецвзуття, інших засобів індивідуального захисту 3
13.2.  Що таке світло (світлове випромінювання) як фізичне явище і як чинник виробничого процесу. Його роль в життєдіяльності людини 8
13.3.  Струм витоку електричної мережі. Від чого залежить його величина, на що вона впливає? 12
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 13
Задача 1. Оцінка параметрів мікроклімату 13
Задача 2. Оцінка забрудненості повітря 15
Задача 3. Визначення та оцінка величини освітленості на робочому місці. 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19
 

Задачі

Задача 1. Оцінка параметрів мікроклімату
Умова.
На одному з робочих місць, характеристика якого, характер роботи на якому та витрати енергії працівника наведені в табл. 1, були виміряні температура (t, oC), відносна вологість (w, %) та швидкість руху повітря (v, м/с).
Завдання.
Визначте згідно варіанту відповідають чи ні отримані результати нормативним значенням параметрів мікроклімату робочої зони і зробіть відповідні висновки.

 

Ва-рі-ант

 

Дата вимірювання

Характер робочого місця (постійне/

Непостійне)

 

Характер роботи

Енерго-витратиорганізму працівника, ккал/год

Параметри мікроклімату

t, oC

w, %

v, м/с

13

30 червня

Постійне

Легка

105

20

45

0,1

 

Задача 2. Оцінка забрудненості повітря
Умова.
На одному з робочих місць були виміряні концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони, що наведені в таблиці 4.
Завдання.
Визначити відповідає чи ні якість повітря вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.1.005-88.
 

 

Варі-ант

Назва і концентрація, мг/м3, шкідливої речовини

Алю-міній

Аміак

Аце-тон

Бензин

Нікель

Пил азбест.

Пил цемент.

Сви-нець

Спирт метил.

Фе-нол

13

 

2,0

 

10,0

 

 

6,0

 

4,0

 

 

Задача 3. Визначення та оцінка величини освітленості на робочому місці.
Умова.
У виробничому приміщенні довжиною а м, висотою h м і шириною 6 м виконуються роботи, при яких мінімальний розмір об’єкта, що розпізнається, становить s мм. Приміщення освітлюється за допомогою N дволампових світильників типу ШОД, які розміщені у два ряди і в кожному з яких знаходяться люмінесцентні лампи потужністю 40 Вт. Стеля приміщення свіжопобілена ρсл  = 70%, стіни мають світлосірий колір   ρсн  = 50%. Довжина, висота приміщення, мінімальний розмір об’єкта, що розпізнається, характеристика фону, на якому розпізнається об’єкт, контраст об’єкта з фоном, а також кількість світильників і тип ламп наведені в таблиці до задачі. Параметри умов задачі наведені в табл. 8.
Завдання.
Визначте згідно варіанту відповідає чи ні освітленість у цьому приміщенні нормативним значенням штучного освітлення робочої зони і зробіть відповідні висновки. Для розрахунку освітленості прийміть коефіцієнт запасу (kз) рівним 1,5, а коефіцієнт нерівномірності (z) рівним 1,1.

 

 

 

Варіант

Параметри приміщення, м

 

Характеристика зорової роботи

 

Кіль-

кістьсвітиль-ників

 

 

Тип ламп

a

H

Мінімальний розмір об’єкта розпізнавання мм

Характе-ристика фону

Контраст об’єкта розпізнавання з фоном

13

8

3

0,2

Темний

Великий

10

ЛБ