Інші галузі права

В цій категоріїх будуть розташовані матеріали з галузей права, які не можна віднести до виділених нами категорій.

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Судова риторика

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 25 Мова — Українська

Інформаційне право. Інформаційні правовідносини

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 30 Мова — Українська

Транспортне право. Відповідальність

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Транспортне право. Правоохоронні органи

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Теорія красномовства у працях М. Ломоносова

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформаційно-правові норми. Поняття та загальна характеристика.

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

У відкритого акціонерного товариства “Локом”, що користується послугами

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Автор літературного твору „Ідеальний бізнес” Олефір П.М. (далі – автор)

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Гр.Мотрус подала позов до колишнього чоловіка про визнання його

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

У торговця аудіокасетами на ринку представником агентства з

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

ТОВ “Альфа” у квітні 2003 р. отримало патент на промисловий зразок

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Відкриті та закриті джерела інформації

Тип роботи — Контрольна Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформація та її функції. Правове визначення поняття «інформація».

Тип роботи — Контрольна Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформаційне право. Генезис розвитку інформації у світі

Тип роботи — Контрольна Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ СПІЛКУВАННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ І НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Тип роботи — Контрольна Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Відкриті та закриті джерела інформації

Тип роботи — Контрольна Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 24 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформація та її функції

Тип роботи — Контрольна Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Джерела інформаційного права

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформаційно-аналітична діяльність та її законодавче регулювання

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 30 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Структура інформаційно-пошукових систем ОВС

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Основні обліки, які ведуть підрозділи карного розшуку

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Закон України «Про дорожній рух» - як організаційно-правова основа діяльності ДАІ

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Біржеве право

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття, зміст та структура інформаційно-правових відносин

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття, зміст та структура інформаційно-правових відносин

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Засоби масової інформації, преса, радіо, телебачення, електронні засоби масової інформації як суб'єкти інформаційно-правових відносин.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 23 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття «права на інформацію» і його складові елементи.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Вплив засобів масової інформації на систему гілок державної влади

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформаційно-правові норми. Поняття та загальна характеристика.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 25 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Роль інформації у житті особистості, суспільства, держави. Інформаційне суспільство.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Багатокомпонентні юридичні терміни

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 23 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Міжнародна співпраця по проведенню спільних заходів при документуванні міжнародних ОЗГ

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Судова медична експертиза механічної асфіксії, її види

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ТАКТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА ДЖЕРЕЛ ОПЕРАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ З ЧИСЛА ПРАЦІВНИКІВ ПРАВОВИХ ТА КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ РОБОТИ З НИМИ

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 9 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Правові основи зовнішніх стосунків ЄС. Статус Європейського парламенту в системі інститутів ЄС.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Гармонізація національного законодавства до норм ЄС у сфері економіки

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

УДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тип роботи — Диплом Кількість сторінок — 89 Ціна роботи — 100 грн. Мова — Українська

Поняття інформаційного суспільства на сучасному етапі

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття та види інформаційних ресурсів.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 28 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття «права на інформацію» і його складові елементи. Співвідношення «права на інформацію» з іншими правами і свободами людини і громадянина.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

РОЛЬ І МІСЦЕ СВОБОДИ СЛОВА І ПРАВА НА ІНФОРМАЦІЮ, У СИСТЕМІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 25 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Роль інформації у житті особистості, суспільства, держави. Інформаційне суспільство.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 25 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Заходи медичного характеру у психічнохворих, які скоїли суспільнонебезпечні діяння

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Нормативно-правове забезпечення використання інформаційних технологій органами державної влади і управління

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 23 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Інформаційне право

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 23 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Звіт про проходження юридичної практики

Тип роботи — звіт Кількість сторінок — 9 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Історія українського термінотворення

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття дипломатії

Тип роботи — курсова Кількість сторінок — 33 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Культура судової промови

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Ведення юридичної документації

Тип роботи — контрольна Кількість сторінок — 23 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська