Система технологій

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Збереження товарів. Товарні склади. Зобов’язання збереження в залежності від взаємин сторін. Заходи для збереження якості товару. Норми природної втрати продовольчих товарів. Відповідальність складу за схоронність товарів

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Раскрыть понятие отрасли промышленности, комплексной отрасли. Какие принципы классификации отраслей промышленности

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Описать виды энергии. Какова роль энергии в технологических процессах

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Асортимент товарів

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Товар і його класифікація. Продукція. Класифікація продукції

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Суть і значення електрохімічних процесів. Основні закономірності електрохімічних процесів

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Каталізні процеси. Поняття про каталіз, його види. Тверді каталізатори, їх склад і властивості. Контактні апарати

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

БАРОМЕТРИЧНІ ПРОЦЕСИ

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Товарні склади

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ВИДИ І СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІН

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Порядок і терміни приймання товарів по кількості і якості

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття кількості, одиниці виміру

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Классификация плодов и овощей

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Розкрити зміст високотемпературних процесів виробництва кольорових металів

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття ціни та вартості товару

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ГРАДАЦІЇ ТОВАРІВ ПО ЯКОСТІ. ОЦІНКА ЯКОСТІ. ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ ТА ЇЇ РЕЗУЛЬТАТИ.

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ГРАДАЦІЇ ТОВАРІВ ПО ЯКОСТІ

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття продукції та товару. Класифікація продукції та товарів. Ринкове виробництво

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Система технологій. Кількість товару

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Фотохімічні процеси

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Система технологій. Технологія сталі,

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Система технологій. Принцип використання устаткування

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Система технологій. Рушійна сила у виробничих процесах

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Указать виды систем технологий, на которые их классифицируют в зависимости от уровня их специализации.

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Показники технічного рівня якості продукції

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Штрихове кодування

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Фотохімічні процеси

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Ультразвукові процеси

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Еволюція штрихового кодування. Товарні штрихові коди. Технологічні штрихові коди

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Каталізні процеси

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТОВАРІВ

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Порядок і терміни приймання товарів по кількості і якості

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Якість товару. Визначення. Показники якості промислової продукції. Показники якості сільськогосподарської продукції. Угода про якість товару

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Класифікація товарів та її методи. Правила класифікації. Класифікатори продукції і товарів

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Визначення кількості товару. Одиниці виміру товару. Поняття баночної місткості консервів. Указівка кількості товару при його митному оформленні

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

РАІАЦІЙНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ПЛАЗМОВІ ПРОЦЕСИ

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Основні відомості про цукор та сировину, з якої його виробляють. Технологічна система виробництва розсипного цукру

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Товари, що підлягають контролю на різних рівнях. Загальні вимоги по сертифікації. Державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Фотометричні методи. Методи аналізу теорія, апаратура, практика

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 24 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Показники якості товарів. Показники якості сільськогосподарської продукції

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Плазмові процеси

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Кількість товару. Поняття та сутність. Визначення одиниці виміру товару. Указівка кількості товару в договорі купівлі-продажу. Указівка кількості товару при його митному оформленні. Поняття баночной ємності консервів.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Технологічні системи виробництва виробів в машинобудуванні. Види та сфера використання обладнання та інструментів. Продуктивність та шляхи її підвищення

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Сущность и понятие пайки металлов и сплавов

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Експертиза встанволення цілого по частині

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Основні концепції соціального конфлікту. Соціальний конфлікт у вітчизняній і зарубіжній літературі

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Якість товару. Сутність стандартизації та її зв’язок з якістю. Види документів, які регламентують якість.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська