Соціальна політика держави

Код роботи
— Г-2400063
Тип роботи
— Контрольна
Сторінок
— 18
Мова
— Українська
25

Зміст

Вступ
1. Сутність та особливості соціальної політики
2. Соціальна політика України: зміст та завдання
Висновок
Практичне завдання
Список використаної літератури

Задачі

Скласти прогноз плану з продуктивності праці (рівень і ріст) на п’ятирічку, використовуючи рівняння кореляційного зв’язку між рівнями електроозброєності та продуктивності праці. 

Вихідні дані: 

Рівень електроозброєності та продуктивності праці в промисловості за попередню п’ятирічку представлений в таблиці.

Таблиця 1.

Показники електроозброєності та продуктивності праці за роками п’ятирічки

Показник

Рік

1

2

3

4

5

Електроозброєність (В), тис. кВт-ч

9,9

13,7

11,5

12,3

12,9

Продуктивність праці (П), тис. грн.

7,2

7,6

8,0

8,38

8,7