Реабілітаційна робота з дітьми з церебральним паралічем

Код роботи
— Г-2400055
Тип роботи
— Диплом
Сторінок
— 48
Мова
— Українська
40

Зміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СУТНІСТЬ ТА КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ
1.1. Структурно-функціональна організація центральної нервової системи в нормі
1.1.1. Етапи моторного онтогенезу
1.2. Причини виникнення дитячого церебрального паралічу
1.3. Взаємозв'язок поразки пірамідної й екстрапірамідної систем і рухових функцій при дитячому церебральному паралічі
1.4. Класифікація дитячого церебрального паралічу
1.5. Стадії розвитку захворювання
РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ Й МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
2.1. Критерії відбору обстежуваних
2.2. Організація дослідження
2.3. Функціональні методи дослідження
2.3.1. Дослідження функціонального стану кардіо - респіраторної системи у дітей з ДЦП
2.3.2. Дослідження функціонального стану м'язової системи у дітей з ДЦП
2.3.3. Вивчення показників рухомості нижніх кінцівок у дітей з ДЦП
2.4. Статистична обробка результатів
2.5. Методика проведення лікувального плавання
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЇХНЄ ОБГОВОРЕННЯ
3.1. Характеристика показників функціонального стану дітей із церебральним паралічем у період курсу реабілітації
3.2. Динаміка показників функціонального стану дітей із церебральним паралічем у період курсу реабілітації
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ