Соціологія

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Соціологія. Соціальна стратифікація

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 25 Мова — Українська

Соціологія. Розкрийте на прикладах основні

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 30 Мова — Українська

Соціологія. Структура сім’ї

Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 30 Мова — Українська

Соціологія. Проаналізуйте передумови виникнення

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 25 Ціна роботи — 25 Мова — Українська

Соціологія. Виникнення соціології

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 25 Мова — Українська

Соціологія. Розвиток соціологічних думок у Середньовічч

Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 25 Мова — Українська

Соціологія. Основні аспекти системи соціальної стратифікації

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 25 Мова — Українська

Соціологія. Теоретична соціологія ХХ сторіччя

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 25 Мова — Українська

Соціологія. Соціологічне опитування «Відношення студентів до обрано

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 25 Мова — Українська

Соціально-історичні та науково-теоретичні передумови виникнення соціології

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Соціологія права

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Українська соціологія: проблеми інституалізації

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Соціологія. Соціологізація, соціологічна вибірка

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 26 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Типи суспільств порівняльний аналіз

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

ПОНЯТТЯ «ІДЕНТИЧНОСТІ» ТА «КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ» (ЗА Е. ЕРІКСОНОМ)

Тип роботи (New) — Реферат Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Дані про випуск однойменної продукції по трьох підприємст­вах подано у таблиці.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Метою вивчення оплати праці робітників підприємства здійснена 10% механічна вибірка, за результатами якої маємо розподіл

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Що вивчає мікросоціологія

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Політика третьої хвилі Е та Х Тоффлера

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 23 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Яка роль Г.Спенсера у становленні соціології?

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 27 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Розвиток соціологічних думок у Середньовіччі

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 25 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Соціальне регулювання культурних процесів у суспільстві

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Соціальний прогрес та модернізація

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Типи соціальних інститутів

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 9 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Теорія соціальної стратифікації

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Соціологія М. Вебера

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 9 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Соціологія Е. Дюркгейма

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Соціально-територіальна структура суспільства

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 9 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Соціалізація особистості

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття соціальної структури суспільства

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття соціальної мобільності. Вертикальна й горизонтальна мобільність

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття соціальної групи. Типи й види соціальних груп

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 10 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Поняття конкретно-соціологічного дослідження

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 9 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Основні етапи розвитку соціології

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

О. Конт – родоначальник соціології. Позитивізм в соціології

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Метод соціологічного опитування та його різновиди

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Методи отримання даних у конкретно-соціологічних дослідженнях

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Місце соціології в системі гуманітарних наук

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 10 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Класи, класова структура та класові відносини

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Девіантна поведінка

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 10 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

соціальне моделювання і прогнозування як технологіх в соціальній сфері

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 32 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Соціальна обумовленість права і її механізм

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Культура та технізація суспільства

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Культура та технізація суспільства

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 24 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Культура та технізація суспільства

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Класифікація питань анкети та правила її складання

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Структура соціологічної системи знання

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 28 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Розкрийте роль соціології в системі суспільних наук та в житті сучасного суспільства

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Структура соціологічної системи знання

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Соціологія освіти

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська