Статистика

Категорії
Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 50 Ціна роботи — 50 Мова — Українська

Статистика. Визначте тісноту зв'язку

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Статистика. Побудуйте інтервальний ряд розподілу студентів за віком

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

3а звітний період маємо дані про роздрібний товаро обіг та витрати обороту по крамницях.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

У 2006 році порівняно з 1999 роком кількість виготовленої продукції на підприємстві зменшилась на 8,8 %, а у 2011 році порівняно з 2006 роком – збільшилась у 1,35 рази. Визначити:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За даними підприємств о витратах сировини на одиницю продукції визначте середні витрати по кожному підприємству та по двох підприємствах разом:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За даними таблиці обрахуйте відносні величини порівняння для областей Південної України.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Проаналізуйте ряд динаміки обрахувавши такі показники за даними таблиці

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За наведеними даними, проаналізуйте наявність та характер зв’язку

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За даними про капітал та прибуток комерційного банку:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємо дані по ділянках механічного цеху.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємо дані про динаміку об’єму продукції в зіставних цінах в регіоні

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Планове завдання із надходження сировини до виробничого підприємства н

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Ціни на споживчому ринку зросли порівняно з січнем

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

В населеному пункті в середньому проживає 32102 особи, за останній рік народилося 273 дитини.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

З метою вивчення залежності між середньорічною вартістю оборотного

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Розподіл сімей за рівнем середньодушового грошового доходу характеризується такими даними за місяць:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Обчислення середньої хронологічної. Є такі дані про товарні запаси у

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Досліджується вплив внесення мінеральних добрив на уро­жайність озимої

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Статистичні дослідження в Україні

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Розподілити банки на 3 групи за рівнем статутного фонду. Відобразити графічно.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Групування статистичних даних

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Математическая статистика. Виды случайных величин и способы их задания. Генеральная и выборочная совокупности. Ряды распределения частоты со сменной шириной интервала

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 37 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Русский

На основі наведених даних проаналізуйте структуру і динаміку активних операцій банку (абсолютний приріст, темпи росту та приросту) і зробіть обґрунтовані висновки щодо тенденцій зміни розрахованих показників.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Методика оценки кредитоспособности клиента банка

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Статистичний аналіз трудових ресурсів

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 61 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Точечные оценки параметров распределения

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Статистика як наука

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Статистичні графіки

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Определите степень выполнения плана по общему объему выпуска, по сортности продукции, а также экономию (перерасход) от изменения сортности.

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Етапи проведення статистичного групування

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Виконайте групування заводів по середньорічній вартості основних виробничих фондів, утворивши чотири групи заводів з рівними інтервалами.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Используя взаимосвязи показателей динамики, определите уровни ряда динамики и недостающие в таблице цепные показатели динамики

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Производственная деятельность одного из с/х предприятий области за год характеризуется следующими данными

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Сгруппируйте районы по настригу шерсти от одной овцы. Рассчитайте по каждой группе средний настриг шерсти, среднее поголовье овец и среднюю себестоимость 1 ц шерсти.

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Джерела інформації про товарооборот та ціни на споживчому ринку

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

З метою вивчення витрат часу на виробництво однієї деталі робітниками підприємства проведена 10% випадкова безповторна вибірка

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

У грудні порівняно з листопадом на м'ясо ціни зросли у 2 рази, а на молоко - у 1,8 рази. Визначте загальні індекси

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

З метою вивчення залежності між обсягом виробництва продукції та її собівартістю, згрупуйте підприємства за обсягом виробництва, виділивши чотири групи з однаковими інтервалами.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Определите: валовой оборот, товарную, отгруженную, реализованную продукцию.

Тип роботи — Контрольная Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Русский

Розподілити банки на 3 групи за рівнем статутного фонду. Відобразити графічно

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Розподіл підприємств за рівнем плинності кадрів та виконанням плану з продуктивності праці

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Маємо дані, які одержали під час обстеження методом випадкового безповторного відбору 10 % робітників

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Визначте середній процент виконання плану товарообігу: по торгах 1 та 2. Порівняйте ці показники.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

З метою визначення залежності між середньорічною вартістю основних виробничих засобів та виробництвом продукції згрупуйте підприємства за середньорічною вартістю основних засобів, утворивши чотири групи з однаковими інтервалами

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Маємо дані про стаж роботи робітників, виконання ними плану у відсотках за звітний місяць

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

З метою визначення залежності між стажем роботи та виконанням норм виробітки згрупуйте робітників за стажем роботи, виділивши п’ять груп з рівними інтервалами.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Провести арифметичний контроль наявності товарних залишків на кінець кварталу (млн. грн.)

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Дані про випуск однойменної продукції по трьох підприємст¬вах подано у таблиці

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 7 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

За звітній період маємо дані про електроозброєність праці робітників та їх продуктивність

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська