Правова

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Статистика. Визначте значення «моди»

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 30 Мова — Українська

Правова статистика. Розрахунково-графічне завдання № 26

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 30 Мова — Українська

Правова статистика. Первинний облік

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 24 Ціна роботи — 30 Мова — Українська

Поняття статистичної та динамічної закономірностей та відмінності

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн Мова — Українська

Правова статистика. Поняття статистичної та динамічної закономірності, їх відмінності.

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн Мова — Українська

За наступними нижче даними розрахувати: а) індекси середньої ціни одиниці продукції: зм

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Вибірковий 10-відсотковий розподіл робітників підприємства за місячним заробітком характеризується наступними даними:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За даними про розподіл працівників підприємства за рівнем продуктивності праці визначити:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За наступними даними розрахувати:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За період з 2002 по 2010 рік обсяг виробництва збільшився на 20 %, або

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За період з 2005 по 2012 рік заплановано підвищити статутний фонд комерційного банку з 4,0 млн. євро до 5,6 млн. євро. Якими при цьому будуть середні щорічні:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Розрахувати середню собівартість продукції та середню рентабельність продукції.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Визначити загальну кількість виробленої продукції підприємством в

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Динаміка кількість них і якісних показників

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

З метою вивчення середньої суми вкладу в ощадних касах району які мають 9 тис. вкладників, проведена 10% механічна вибірка, результати якої подано у табл.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За наступними даними побудуйте групову таблицю, розбиваючи всі

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За наступними даними розрахувати середнютрудомісткість продукціїдля кожного підприємства та для двох підприємств разом:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємо дані по двох підприємствах, що виробляють однакову продукцію.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємо дані про виробництво продукції та її собівартість на двох заводах

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємо дані про смертність дітей в Україні.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Дані про випуск однойменної продукції по трьох підприємст­вах подано у таблиці.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємо дані за машинобудівним підприємством

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємо дані про врожайністьпшеницівобласті(табл. 21).

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємоданіпо 24 підприємствах однієї галузі промисловості

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Метою вивчення оплати праці робітників підприємства здійснена 10% механічнавибірка, зарезультатамиякоїмаєморозподіл робітників за розміром заробітної плати.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Продаж картоплі на базарі у двох містах подано в таблиці:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

3а звітний період маємо дані про роздрібний товаро обіг та витрати обороту по крамницях.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємоданізамашинобудівнимпідприємством Обсягивипускупродукціїтаїїсобівартість

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємоданіпроврожайністьпшеницівобласті.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Продажкартоплінабазаріудвохмістахподановтаблиці: Реалізаціякартоплінабазарахміст

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Дані про випуск однойменної продукції потрьох підприємст­вах подано у таблиці.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємоданізамашинобудівнимпідприємством

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємоданіпроврожайністьпшеницівобласті.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Метоювивченняоплатипраціробітниківпідприємства здійснена 10% механічнавибірка, зарезультатамиякоїмаєморозподіл

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Продаж картоплі на базарі у двох містах подано в таблиці:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

3а звітний період маємо дані про роздрібний товарообіг та витрати обороту по крамницях.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За даними обстеження було отримано наступний розподіл студентів

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За наступними даними розрахувати:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємо дані про виробництво однойменної продукції “А” та її собівартість на двох заводах.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємо дані про кількість вантажів в морському порті, тис. т.:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Маємо дані про продуктивність праці та заробітну плату управляючих торговими складами.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

По наведеним нижче даним визначити абсолютну зміну кількості виготовленої продукції:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Динаміка обсягу виробництва у 2011 році характеризується

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Вибірковий 12-відсотковий розподіл робітників підприємства за місячним заробітком характеризується наступними даними:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За даними про розподіл працівників підприємства за рівнем продуктивності праці визначити:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За наступними даними розрахувати середню продуктивність праці та середній відсоток бракованої продукції.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

За період з 2001 по 2011 рік собівартість продукції в середньому щорічно зменшувалась на 1,2 %. Визначити:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Обчислити для кожного з варіантів наведених нижче даних середню частку трудових ресурсів в населенні працездатного віку.

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

Є такі дані по підприємству:

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська

В результаті випадкового безповторного відбору робітників із загальної

Тип роботи (New) — Задача - 8 грн. Мова — Українська