Українська ділова мова

Українська ділова мова – це симбіоз двох різних наук – української мови та діловодства. Головна мета української ділової мови як навчальної дисципліни – навчити студента грамотно, без помилок складати різні документи, починаючи від звичайної заяви, закінчуючи наказом про звільнення, мати розуміння щодо основних реквізитів документів. В останні роки з’являються різні похідні навчальні дисципліни – архівознавство, секретарська справа тощо. На нашому сайті ви  знайдете різні курсові роботи з наведених навчальних дисциплін, багато контрольних робіт з української ділової мови , реферати з української мови .   Крім того, ви можете замовити безпосередньо нову роботу лише для Вас.

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Напрямки розвитку сучасного документа

Тип роботи (New) — Реферат Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Юридичне документування. Функції та значення юридичного документу

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Бізнес етика та соціальна відповідальність

Тип роботи (New) — Контрольна - Ціна роботи — 30 Мова — Українська

Офісний менеджмент

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 29 Ціна роботи — 30 Мова — Українська

Ораторська майстерність

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Культура ділового листування

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 25 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Науковий стиль

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 20 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Синтаксична система мови

Тип роботи (New) — Реферат Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Основні фактори прискорення процесів упровадження державної мови у сферу діловодства

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 11 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Українська ділова мова. Що таке реферат

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

ПІДГОТУВАТИ КОНСПЕКТ УРОКУ НА ТЕМУ «ІМЕННИК»

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 27 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Ділова сфера як одна з основних галузей діяльності людства

Тип роботи (New) — Реферат Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Реквізити ділових паперів. Реквізити службових паперів співробітника органів внутрішніх справ

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Писемне мовлення: особливості і способи передачі.

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Вкажіть на різницю між поняттями “документалістика” та справочинство”.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 10 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Дайте відповідь на питання: “Як треба розуміти “державність української мови”?

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Дайте відповіді на запитання: що означає статус української мови як засобу національного спілкування на території України

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Дайте визначення офіційно-ділового стилю та назвіть його головні ознаки

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 7 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Що регулюють орфографічні норми? Наведіть приклади.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 10 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Розкрийте зміст поняття “реквізит”. Назвіть реквізит документа.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 8 Ціна роботи — 20грн. Мова — Українська

Назвіть основні ознаки культури мовлення. Чому правильність і нормативність мовлення обов’язкові

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 12 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

В який період документи стають власне українськими за походженням і змістом.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Складіть доручення на отримання грошей. Визначте реквізити, мовне кліше

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Дайте відповідь на запитання: як треба розуміти державність української мови

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Лінгвістична характеристика юридичної термінології. Структура, генетичні і частиномовна характеристика термінів.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Писемне мовлення: особливості і способи передачі.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Службовий лист як різновид інформаційного документа: види, загальна характеристика, реквізити.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Службовий лист як різновид інформаційного документа: види, загальна характеристика, реквізити.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Характеристика фахової (правничої) термінології на лексико-граматичному рівні.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Характеристика фахової (правничої) термінології на лексико-граматичному рівні.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Розпорядчі ділові папери: загальна характеристика, типологія, реквізити.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Розкрийте поняття літературної мови

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Що означає статус української мови як засобу міжнаціонального спілкування на території України

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Порівняйте документи рапорт і заяву. Що спільного? У чому різниця?

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 31 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Документознавство в юридичній клініці

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 9 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Кирилиця

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Американський діловий етикет

Тип роботи — Реферат Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

На прикладі Кодексу законів про працю України, стаття 52 поясніть мовні особливості офіційно-ділового стилю.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 17 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Структурна організація юридичних та військових терміноодиниць: спільне і специфічне.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Науковий стиль мовлення як функційний різновид сучасної української літературної мови: соціальна і лінгвістична сутність, характерні риси, сфери обслуговування.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Основні вимоги до документів.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Службова документація співробітника органів внутрішніх справ: загальна характеристика, особливості, спільні реквізити.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Сфери існування юридичної термінології і функційно-семантична стратифікація лексики фахового тексту.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 26 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Різновиди сучасного ділового мовлення: спільне і специфічне.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Яких принципових змін зазнав український правопис після проголошення незалежності

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 13 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Реквізити ділових паперів. Загальні вимоги до мовних засобів ділових паперів.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 19 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Сучасний етикет ділових паперів.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 18 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Документ. Загальна характеристика. Типи документів.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 14 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Що таке мовленнєвий етикет? Наведіть приклади.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Різновиди сучасного ділового мовлення: спільне і специфічне.

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська