Бізнес етика та соціальна відповідальність

Код роботи
— Г-2500242
Тип роботи
— Контрольна
Мова
— Українська
30

Зміст

БЛОК «Б»
Теоретичне питання: Стратегічний діалог зі стейкхолдерами, його особливості
Есе на тему: «Спонсорство як прояв соціальної відповідальності компанії»
БЛОК «С»
Об’єкт дослідження: моральний кодекс організації, у якій ви працюєте або моральний кодекс будь-якої реально існуючої бізнес-організації.

Оберіть моральний кодекс та проаналізуйте його за такими критеріями:

1. З яких основних розділів складається кодекс?

2. Чи інформує вказаний кодекс про заявлені принципи організації?

3. Чи визначає кодекс, які норми діяльності є прийнятними для організації?

4. Наскільки чітко та повно окреслені у кодексі бажані і неприйнятні зразки поведінки співробітників?

5. Подумайте, в яких ситуаціях у організаціях такого типу найчастіше можуть виникати моральні проблеми. Чи згадуються вони у кодексі і наскільки повно? Якщо є потреба, запропонуйте власні варіанти.

6. Наскільки чітко і зрозуміло у кожній тезі кодексу викладено основні думки? Якщо є нечіткі висловлювання, запропонуйте власний варіант.

7. Чи не містить кодекс майже тотожних тез?

8. Що варто було б скоротити?

9. Чи є досліджуваний вами документ моральним кодексом не лише за назвою, але й за змістом (тобто формальним викладом етичних і соціальних цінностей організації, покликаний донести до співробітників принципи, яких дотримується компанія)?

 10.     За результатами дослідження складіть порівняльну таблицю.

 №

 

Оригінальні положення морального кодексу

Зауваження, пропозиції,

запропоновані зміни та доповнення

1.

 

 

11.      Результати аналізу за критеріями 1-4 та 9 висвітліть окремо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ