Бізнес етика та соціальна відповідальність

Код роботи
— Г-2500242
Тип роботи
— Контрольна
Мова
— Українська
30

Зміст

БЛОК «Б»
Теоретичне питання: Стратегічний діалог зі стейкхолдерами, його особливості
Есе на тему: «Спонсорство як прояв соціальної відповідальності компанії»
БЛОК «С»
Об’єкт дослідження: моральний кодекс організації, у якій ви працюєте або моральний кодекс будь-якої реально існуючої бізнес-організації.

Оберіть моральний кодекс та проаналізуйте його за такими критеріями:

1. З яких основних розділів складається кодекс?

2. Чи інформує вказаний кодекс про заявлені принципи організації?

3. Чи визначає кодекс, які норми діяльності є прийнятними для організації?

4. Наскільки чітко та повно окреслені у кодексі бажані і неприйнятні зразки поведінки співробітників?

5. Подумайте, в яких ситуаціях у організаціях такого типу найчастіше можуть виникати моральні проблеми. Чи згадуються вони у кодексі і наскільки повно? Якщо є потреба, запропонуйте власні варіанти.

6. Наскільки чітко і зрозуміло у кожній тезі кодексу викладено основні думки? Якщо є нечіткі висловлювання, запропонуйте власний варіант.

7. Чи не містить кодекс майже тотожних тез?

8. Що варто було б скоротити?

9. Чи є досліджуваний вами документ моральним кодексом не лише за назвою, але й за змістом (тобто формальним викладом етичних і соціальних цінностей організації, покликаний донести до співробітників принципи, яких дотримується компанія)?

10.     За результатами дослідження складіть порівняльну таблицю.

Оригінальні положення морального кодексу

Зауваження, пропозиції,

запропоновані зміни та доповнення

1.

11.      Результати аналізу за критеріями 1-4 та 9 висвітліть окремо.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ