Сучасний етикет ділових паперів.

Код роботи
— Г-2500198
Тип роботи
— Контрольна
Сторінок
— 18
Мова
— Українська
20 грн.

Зміст

Завдання 1. Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв'язного тексту і проілюструйте прикладами. Обґрунтуйте свою думку.
Сучасний етикет ділових паперів.
Завдання 2. Прочитайте мікротекст. Запишіть його, розкриваючи дужки і ставлячи необхідні букви та розділові знаки.
Завдання 3. Складіть і запишіть українською мовою посвідчення як документ, дотримуючись сучасних вимог до його оформлення та подаючи всі реквізити.
Завдання 4. У складній заяві зазначається:
Завдання 5. Своє невдоволення з приводу порушення умов укладеної угоди, наприклад, порушення погоджених термінів постачання товару, невідповідності останнього запропонованим зразкам, незадовільного дизайну чи упакування, ви можете висловити у:
Завдання 6. Які з наведених слів ніколи не бувають вставними?
Завдання 7. Документ, у якому установа подає інформацію про певну подію або захід до засобів масової інформації:
Завдання 8. Які статті Цивільного кодексу України розкривають поняття «акціонерне товариство», «аудиторська перевірка», «пай»? Поясніть ці терміни. Складіть текст в офіційно-діловому стилі з використанням зазначених термінів.
Література