Українська ділова мова

Українська ділова мова – це симбіоз двох різних наук – української мови та діловодства. Головна мета української ділової мови як навчальної дисципліни – навчити студента грамотно, без помилок складати різні документи, починаючи від звичайної заяви, закінчуючи наказом про звільнення, мати розуміння щодо основних реквізитів документів. В останні роки з’являються різні похідні навчальні дисципліни – архівознавство, секретарська справа тощо. На нашому сайті ви  знайдете різні курсові роботи з наведених навчальних дисциплін, багато контрольних робіт з української ділової мови, реферати з української мови.   Крім того, ви можете замовити безпосередньо нову роботу лише для Вас. 

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Розкрийте поняття мовної норми, наведіть приклади

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Доберіть приклади текстів художнього стилю

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Сучасний мовленнєвий етикет різних народів і країн

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Сучасний мовленнєвий етикет різних народів і країн

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Спілкування – процес взаємовідносин між людьми

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Публічне мовлення як спілкування з колективним співрозмовником

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Публічне мовлення як спілкування з колективним співрозмовником

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Публічне мовлення як спілкування з колективним співрозмовником

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Правильність і нормативність мовлення

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Орфоепічні норми сучасної літературної мови

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

МОВЛЕННЄВА КУЛЬТУРА ЛЮДИНИ

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Культура мовлення як індикатор комунікативної культури, духовності

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Засоби невербальної комунікації

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Етика й культура спілкування

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ЕТИКА Й КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Етика і культура спілкування Україні

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Державотворча роль української мови в сучасному суспільстві

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Розкрийте зміст поняття “реквізит”. Назвіть реквізит документа.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 8Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Безконфліктне спілкування

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Дайте визначення документа. Які основні види документів виділяються

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

З’ясуйте про підстилі офіційно – ділового стилю

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Дайте відповідь на запитання: характерні мовні норми офіційно – ділового стилю. Наведіть декілька прикладів.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Дайте відповідь на запитання: до чого зобов’язує статус державності української мови?

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

В який період документи стають власне українськими за походженням і змістом

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Назвіть найважливіші риси, які визначають публіцистичний стиль

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Назвіть найважливіші риси, які визначають публіцистичний стиль

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Назвіть правила, яких потрібно дотримуватися під час складання текстів документів

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Розкрийте поняття мовної норми. Наведіть приклади.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Дайте визначення документа.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 13Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Вкажіть розташування та правила оформлення реквізитів у заяві.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Назвіть найважливіші риси, які визначають публіцистичний стиль

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Дайте визначення документа.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Дайте відповідь на запитання: характерні мовні норми офіційно ділового стилю.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

В який період документи стають власне українськими за походженням і змістом.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Сформулюйте усі відомі вам визначення документа. Обґрунтуйте доцільність кожного з них.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Назвіть правила, яких потрібно дотримуватися під час складання текстів документів.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Доберіть приклади текстів художнього стилю.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Поясніть характерні особливості офіційно – ділового стилю

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Дайте відповідь на запитання: характерні мовні норми офіційно-ділового стилю

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 13Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Поясніть чи належить рапорт до документів особового складу.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Дайте відповідь на запитання: до чого зобов’язує статус державності української мови?

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Напишіть текст запрошення на Всеукраїнський студентський форум

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Українська ділова мова: Напишіть текст запрошення на всеукраїнський студентський форум

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Українська ділова мова: Продовжити речення. Поясніть значення поданих слів

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Продовжіть речення

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 9Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Розкрийте зміст поняття «Реквізит». Назвіть реквізити документа.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Що ви знаєте про долю документів до утворення Української держави у 1918 р.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Що ви знаєте про долю документів до утворення Української держави у 1918 р.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грнМова — Українська

Яке значення мають документи. Як вони реалізуються в управлінської діяльності

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грнМова — Українська