Безкоштовні матеріали

Назва Категорія Переглядів

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

14895

Показники рентабельності оборотних коштів

6149

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

5885

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3522

Методи дослідження трудових процесів

6697

Форми та системи оплати праці

6595

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

4126

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

3909

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

3134

Долговые финансовые инструменты и их виды

13246

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

2960

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2409

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4304

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5491

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3386

Мораль

6435

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5475

Методи розрахунку збитків

6751

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

6651

Вплив релігії на політику

4802

Сократ як оратор

12787

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4258

Причини померанчової революції

2799

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

5056

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3504

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3418

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

4069

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

5581

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

3110

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3398

Структура сучасного релігієзнавства

6198

Релігієзнавство та інші науки

5523

Релігія та наука

6616

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

3951

Психологія допиту

7088

Поняття заробітної плати

6512

Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів

7187

Виникнення філософії: соціально-історичні умови та джерела

9259

Європа як геополітичне поняття

2662

Фактор часу при розслідуванні злочинів минулих років.

3683

ВЗАЄМОДІЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З СУДОВОЮ ВЛАДОЮ

7155