Неділя, 02 травня 2010 07:13

Показники рентабельності оборотних коштів

Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві характеризується швидкістю їхнього обороту (оборотністю). Чим менше оборотні кошти затримуються на окремих стадіях, тим швидше завершується їхній кругообіг. Таким чином, показники, що характеризують швидкість оборотності оборотного кошту, і є показниками ефективності (рентабельності) їхнього використання.
Ефективне використання оборотних коштів характеризується такими показниками:

— Коефіцієнт оборотності, який розраховується шляхом розподілу вартості реалізованої продукції по діючим оптовим цінам за визначений період на середній залишок оборотних коштів за той самий період. Коефіцієнт оборотності показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за визначений період, і розраховується по формулі:

де Коб — коефіцієнт оборотності, оборотів;
Р — вартість реалізованої продукції, грн.;
ОК — середній залишок оборотного кошту, грн.

— Середній залишок оборотного кошту розраховують по формулі середньої хронологічної:

де X1,...,n — величина оборотних коштів на початок кожного місяця (кварталу) розрахункового періоду, грн.;
Хn — величина оборотних коштів на початок першого місяця (кварталу) наступного періоду, грн.;
n — загальна кількість місяців (кварталів).

Періодом, за який визначають обсяг реалізованої продукції і середні залишки оборотного кошту може бути місяць (30 дн.), квартал (90 дн.), рік (360 дн.).

— Показником, зворотним коефіцієнту оборотності, є коефіцієнт завантаження оборотних коштів, що показує, скільки оборотних коштів приходиться на одну грошову одиницю (гривню) реалізованої продукції за визначений період. Величина цього показника обчислюється по формулі:

— Тривалість одного обороту (швидкість обороту) оборотних коштів визначається по формулі:

чи

де Тоб – тривалість одного обороту, днів;
Д – дні періоду.

Для характеристики економічної ефективності оборотних коштів найбільш часто використовується показник віддачі (рентабельності) оборотних коштів, що являє собою відношення прибутку від реалізації продукції до середніх залишків оборотного кошту:

де R — рентабельність оборотного кошту, %;
Пр— прибуток від реалізації продукції, грн.

Показники оборотності оборотних у можуть розраховуватися по всьому оборотному кошті, що беруть участь в обороті, і за окремими їхніми елементами.

Зміна оборотності оборотних коштів визначають через порівняння фактичних показників із плановими чи показниками за попередній період. Порівнюючи показники оборотності оборотного кошту, виявляють прискорення її чи уповільнення.

Унаслідок прискорення оборотності оборотних коштів з обороту частина їх вивільняється, а при уповільненні в оборот залучаються додаткові засоби. Вивільнення оборотних коштів завдяки прискоренню їхньої оборотності може бути абсолютним і відносним.

— Абсолютне вивільнення оборотного засобу відображає пряме зменшення залишків оборотних коштів порівняно з їхнім нормативом (чи з залишками попереднього періоду) при збереженні чи підвищенні обсягів реалізації продукції за розрахунковий період.

— Відносне вивільнення оборотних коштів з обороту відображає стабільність чи зростання оборотних коштів при зростанні обсягів реалізації продукції. При цьому темпи зростання обсягів реалізації продукції випереджають темпи зростання залишків оборотного кошту.

Сума вивільнених оборотних коштів може бути розрахована по формулі:

де ОКвив — сума вивільнених оборотних коштів, грн.;
РІ — обсяг реалізованої продукції за розрахунковий період, грн.;
Т0 і Т1 — тривалість обороту відповідно в попередньому і розрахунковому періодах, днів.