Четвер, 11 березня 2010 20:30

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

Найчастіше в договорах про надання юридичних послуг, які укладаються адвокатами, міститься пункт про відповідальність сторін договору та про порядок вирішення спорів, які можуть виникати між сторонами. Так, наприклад, типовим вважається пункт, за яким організація та адвокат повинні робити все необхідне для вирішення будь-яких спорів, які можуть виникнути у зв'язку з договором, шляхом переговорів. У випадку, якщо спір не буде вирішений таким шляхом, то спір має бути вирішений у суді відповідно до законодавства України.
Разом з тим дуже часто трапляються випадки, коли проведення таких переговорів неможливе. У такому випадку сторона, з якою адвокат уклад договір про надання юридичних послуг має повне право звернутися до відповідного суду з позовом про захист своїх прав – про відшкодування збитків, про розірвання договору в судовому порядку тощо. Сторона повинна звернутися до суду в позовному порядку, який регламентується розділів ІІ (досудове врегулювання), VІІІ (подання позову) Господарського процесуального кодексу, розділу ІІІ Цивільного процесуального кодексу (позовне провадження).
Згідно з Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури кожна особа, з якою адвокат уклав договір про надання юридичних послуг може звернутися до відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.