Понеділок, 02 травня 2011 09:58

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)
I. Загальні положення
1.    Заступник начальника відділу ЗЕД здійснює керівництво розробкою пропозицій і заходів щодо розвитку прогресивних форм зовнішньоекономічних зв'язків, співробітництв із закордонними країнами.
2.    Заступник начальника підкоряється безпосередньо начальникові відділу ЗЕД.
3.    Призначення, переміщення й звільнення з посади провадиться наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.
4.    Кваліфікаційні вимоги: вища економічна освіта й досвід роботи в галузі не менш трьох років.
5.    Заступник начальника відділу ЗЕД відділу повинен знати:
 - Нормативні правові акти, що регулюють зовнішньоекономічну й господарську діяльність суб'єктів господарювання, методичні, нормативні й інші керівні матеріали з питань організації ЗЕД.
- Матеріали по організації переміщення товарів через митний кордон.
- Порядок і умови укладення й виконання договорів, процедуру митного оформлення.
- Заходи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
- Товарну номенклатуру ЗЕД.
- Митні режими, пільги, платежі, податки й збори, методи визначення митної вартості товарів.
- Правила ведення звітності.
- Основи трудового законодавство.
- Політику підприємства в сфері якості.
- Вимоги стандартів.
6.    Заступник начальника відділу ЗЕД керується у своїй діяльності:
 - Законодавством України;
 - Положенням про відділ;
 - Правилами внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці й техніки безпеки;
 - Даною посадовою інструкцією.
II. Посадові обов'язки
1.    Організує встановлення міцних, виробничих і науково-технічних зв'язків з підприємствами й фірмами інших країн.
2.    Здійснює підготовку й бере участь у переговорах з інофірмами.
3.    Розробляє рекомендація з розвитку нових форм зовнішньоекономічного співробітництва.
4.    Організує роботу зі збільшення обсягу експортних поставок.
5.    Контролює виконання договорів із зовнішньоторговельними організаціями по поставках продукції на експорт і поставками продукції по імпорту.
6.    Виконує роботи з митного оформлення й пред'явленню до митного оформлення товарів, які переміщуються через митний кордон.
7.    Перевіряє вірогідність товаросупроводжувальних документів і відповідність переміщуваних товарів відомостям про них.
8.    Складає та заповнює митні декларації; визначає код товару по ТН ЗЕД, митний режим, надання товарів до митного контролю; організує взаємозаліки між власниками переміщуваних товарів і митними органами; консультує власників (власників) з питань митного оформлення товарів.
9.    Веде діловодство й звітність із усіх питань зовнішньоекономічних зв'язків і митному оформленню документів.
10.    Бере участь у реалізації політики підприємства в сфері якості (відповідно до закріпленої за підрозділом діяльності).
11.    Бере участь у реалізації вимог документів системи менеджменту якості.
12.    Бере участь у розробці коригувальних і попереджуючих дій за результатами перевірок і сприяє їхній реалізації ( відповідно до закріпленої за підрозділом діяльності).
III. Права
Заступник начальника відділу ЗЕД має право:
1.    Вимагати від керівників підрозділів підприємства надання інформації, необхідної для здійснення робіт з ЗЕД.
2.    Брати участь у нарадах по ЗЕД.
3.    Вносити на розгляд керівництва пропозиції з удосконалювавння роботи, пов'язаної з ЗЕД.
4.    Вимагати від керівництва підприємства надання сприяння у виконанні їм його посадових обов'язків і прав.
5.    Вносити пропозиції з удосконалювавння системи менеджменту якості й процесів системи менеджменту якості.
IV. Відповідальність
Заступник начальника відділу ЗЕД відділу відповідає за:
1.    Порядок і умови укладення й виконання договорів.
2.    Розповсюдження досвіду передових вітчизняних і закордонних підприємств в сфері організації й удосконалення зовнішньоекономічної діяльності.
3.    Методи ведення переговорів і спілкування з людьми, основи етики й психології.
4.    Якість і своєчасність виконання покладених на нього даною посадовою інструкцією обов'язків.
5.    Виконання вимог документів системи менеджменту якості.