Логіка

В одній з лекцій по логіці є цікава фраза «Напевно, найяскравішим атрибутом людини є її розум, за допомогою якого вона здатна відрізняти істинність і хибність в будь-якій сфері діяльності». Логіка за своєю сутністю є боротьбою істини та хибності у всіх їх проявах. Необхідно відмітити, що логіка є дуже складною навчальною дисципліною. Поки студент не дійде до застосування логічних символів, вона здається цікавою, але після того, як розпочинається математична логіка, все відразу настільки стає складним, що розум втрачає свої здібності та розгублюється. Можливо краще доручити вирішення контрольних з логіки професіоналам? У нас на сайті ви знайдете готові контрольні роботи з логіки, вирішені завдання по цій дисципліні.

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Логіка. Логічний квдарат та судження

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20Мова — Українська

Розподіл понять. Види розподілу

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Модальні судження та їх види

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 22Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Основні закони формальної логіки

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ТЕОРЕТИЧНЕ І ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ЛОГІКИ, ЇЇ РОЛЬ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ ТА ПРАКТИЦІ

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Відношення сумісності між судженнями

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Відношення сумісності між судженнями

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Відношення несумісності між судженнями

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Відношення сумісності між поняттями. Індуктивні умовиводи та їх види.

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Поняття і слово: спільне та відмінне. Синоніми і омоніми.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Судження як форма мислення, структура суджень.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Судження як форма мислення. Структура судження

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Складні судження та їх види

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Пізнання як діалектичний процес. Почуттєве і логічне пізнання.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Відношення сумісності між поняттями

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Індуктивні методи встановлення причинних зв’язків

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Розподільність термінів у судженнях

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

РОЗПОДІЛЬНІСТЬ ТЕРМІНІВ У СУДЖЕННЯХ

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Паралогізми, софізми, логічні парадокси

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 10Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Предмет і значення логіки. Логіка як наука

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 27Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Роль мислення в пізнанні. Форми чуттєвого пізнання: відчуття, сприйняття, уявлення

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Основні закони мислення: закон виключеного третього, закон достатньої підстави та їх роль у досудовому досліджені

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Охарактеризуйте види сумісних відношень між поняттями

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Поняття тавтології. Розподіл понять та його правила

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Правила визначення понять: точність, відповідність

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Види понять по обсягу і змісту

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Порівняльні та непорівняльні поняття

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Типи взаємовідносин між поняттями

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Закон достатньої підстави

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Об’єднана класифікація суджень по кількості та якості

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Модальні судження та їх види

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Закон достатньої підстави

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 13Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Визначите «поняття». Проаналізуйте структуру поняття

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Закон достатньої підстави

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Фігури і модуси категоричного силогізму

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

МИСЛЕННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ЛОГІКИ. МИСЛЕННЯ І МОВА

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Відношення несумісності між судженнями

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Прості судження та їх види: атрибутивні, судження про відношення, судження існування

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Фігури і модуси категоричного силогізму

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 9Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Закони формальної лоігіки

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Правила визначення понять. Помилки у визначенні

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Правила визначення понять. Помилки у визначенні

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Правила визначення понять. Помилки у визначенні

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

“Логічний квадрат»

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Перетворення суджень

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 13Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Теоретичне і практичне значення логіки. Її роль в юридичній науці та практиці

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Виникнення логіки як науки та основні етапи її історичного розвитку

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Судження і речення. Запитальні речення і судження. Роль запитання в досудовому і судовому пізнанні

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Мислення як предмет логіки. Мислення і мова

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 13Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська