Термін Система кримінально-правових норм екологічного характеру
Розшифровка терміну: являє собою сукупність норм, що встановлюють, які саме конкретні екологічні посягання є злочинами, та еколого-правових інститутів, до яких відсилають бланкетні (за технікою побудови) диспозиції зазначених норм.
Автор: Турлова Ю.А.
Назва книги: Система екологічних злочинів
Джерело: Турлова Ю.А. Система екологічних злочинів/ Ю.А. Турлова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – №36. – С. 103-109.
Сторінка: 104