Термін Суб'єктивна сторона складу злочину
Розшифровка терміну: це внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяльність особи, що відображає ставлення її свідомості та волі до суспільно небезпечного діяння, котре нею вчиняється, і до його наслідків.
Автор: Вереша Р. В.
Назва книги: Кримінальне право України. Загальна частина
Джерело: Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / Р.В. Вереша. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 320 с.
Сторінка: 127