Бухгалтерський облік

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Облік зобов’язань за операціями з фінансової оренди

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Пробний баланс, етапи його складання і значення

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Сучасні облікові теорії

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Розвиток сучасних облікових теорій

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Розвиток бухобліку в Німеччиниі в ХХ столітті

Тип роботи — контрольнаяКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Розвиток бухобліку в 30-50 роки ХХ століття

Тип роботи — рефератКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Облік поточних зобовязань

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 30Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Бухгалтерський облік в середньовічній Франції

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Бухгалтерський облік в середньовіччі (Іспанія та Нідерланды).

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 12Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Бухгалтерський облік на Україні у ХХ ст.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Розвиток прийомів та методів бухгалтерського обліку в Середньовічній Англії

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Товари як об'єкт бухгалтерського обліку

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 35Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Бухгалтерський облік. Облік та аналіз валютних коштів ( в касі та на обліку в банку)

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20Мова — Українська

Управленческий учет. Исчисление себестоимости продукции при процессном методе учета затрат

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Облік оборотних активів підприємства

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 56Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Облік операцій з грошовими коштами

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 51Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Звіт про практику по бухгалтерському обліку ТОВ «Агро-Союз-Херсон»

Тип роботи — Звіт про проходження практикиКількість сторінок — 58Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Составление годовой отчетности

Тип роботи — курсоваКількість сторінок — 37Ціна роботи — 40 грн.Мова — Русский

Учет реализации товаров в малом бизнесе

Тип роботи — КонтрольнаяКількість сторінок — 7Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Учет расчетов с поставщиками на предприятиях малого бизнеса

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 6Ціна роботи — 20 грн.Мова — Русский

Міжнародні стандарти обліку. Концептуальна основа МСБО: мета фінансових звітів; якісні характеристики інформації, наведеної у фінансових звітах; визначення та порядок визнання елементів фінансових звітів

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Бухгалтерський облік. Облік інвестицій

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Облік торгових націнок, порядок їх розподілу та списання

Тип роботи — контрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Бухгалтерський облік. Перехід на міжнародні стандарти введення обліку в Україну в роки переходу до ринкових відносин

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Облік на малих підприємствах

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Бухгалтерський облік в галузях. Бухгалтерський облік в харчуванні

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 22Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Облік і аналіз ЗЕД. Основні завдання обліку експортних операцій

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Облік ЗЕД. Поняття про валютні кошти і операції з ними

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Облік ЗЕД. Зовнішньоторгівельні операції та їх класифікація з погляду бухгалтерського обліку

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 13Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Організація обліку векселів

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 49Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Організація обліку товарів

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 30Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Облік в торгівлі

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Іноземний облік. Скласти розрахунки визначення вартості товарних запасів

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 8Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Управлінський облік як основа контролінгу

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 46Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Організація обліку поточних і довгострокових фінансових інвестицій

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 32Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Облік у зарубіжних країнах. Особливості нарахування зносу нематеріальних активів

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 13Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Бухгалтерський облік. Облік операцій на поточних та інших рахунках в банках у національній та іноземній валютах: первинні документи, бухгалтерські рахунки і субрахунки, синтетичний і аналітичний облік, облікові регістри, основні бухгалтерські записи (пров

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Бухгалтерський облік. Облік ремонтів, переоцінки і вибуття основних засобів: первині документи, облікові регістри, основні бухгалтерські записи

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Основні принципи компютерної системи обліку

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 34Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Основи бухгалтерського обліку. Пасивні рахунки. Їхній зв’язок з балансом

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 22Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Основи бухгалтерського обліку. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Облік заборгованості покупців та постачальників

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 27Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Бухгалтерський облік. Класифікація активів підприємства

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 22Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Облік витрат підприємства

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 36Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 34Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Загальна характеристика бухгалтерського обліку як мови бізнесу

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 36Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Бухгалтерський облік. Загальні принципи бухгалтерського обліку в Україні у зв’язку з переходом на національні П(С)БО

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 30Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

План рахунків бухгалтерського обліку

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 48Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Облік власного капіталу

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 68Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Вдосконалення обліку праці та її оплати на прикладі ВАТ Електромаш

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 41Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська