Назва Категорія Переглядів

Вказівки в порядку ст. 114-1 КПК України

2956

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

2975

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

5762

Протокол зборів трудового колективу

22705

Посадова інструкція секретаря

23952

Приказ о предоставлении отпуска

3283

Протокол про призначення допомоги

4488

Конституция СССР 1936 года

2026

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года

3158

Рішення засновника про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

10277

Заперечення на позовну заяву про визнання дій неправомірними

5246

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

15736

Показники рентабельності оборотних коштів

6598

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

6233

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3828

Методи дослідження трудових процесів

7192

Форми та системи оплати праці

6999

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

4428

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

4217

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

3466

Долговые финансовые инструменты и их виды

14263

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

3719

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2727

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4765

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5870

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3716

Мораль

6784

Характеристика

3313

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5852

Методи розрахунку збитків

7193

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

7113

Вплив релігії на політику

5179

Сократ як оратор

14278

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4636

Причини померанчової революції

3139

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

5381

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3854

Правила внутрішнього розпорядку для працівників ТОВ

5949

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3712

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

4523

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

6163

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

3415

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3692

Структура сучасного релігієзнавства

6531

Релігієзнавство та інші науки

5829

Релігія та наука

7029

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

4663

Психологія допиту

7433

Поняття заробітної плати

6892