Назва Категорія Переглядів

Вказівки в порядку ст. 114-1 КПК України

2554

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

2609

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

5351

Протокол зборів трудового колективу

22169

Посадова інструкція секретаря

21418

Приказ о предоставлении отпуска

2908

Протокол про призначення допомоги

4100

Конституция СССР 1936 года

1634

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года

2036

Рішення засновника про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

9504

Заперечення на позовну заяву про визнання дій неправомірними

4894

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

14700

Показники рентабельності оборотних коштів

6049

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

5793

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3437

Методи дослідження трудових процесів

6591

Форми та системи оплати праці

6484

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

4063

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

3831

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

3054

Долговые финансовые инструменты и их виды

13056

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

2814

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2344

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4230

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5399

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3307

Мораль

6352

Характеристика

2932

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5360

Методи розрахунку збитків

6640

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

6520

Вплив релігії на політику

4720

Сократ як оратор

12453

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4165

Причини померанчової революції

2731

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

4987

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3437

Правила внутрішнього розпорядку для працівників ТОВ

5458

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3335

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

3954

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

5497

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

3038

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3325

Структура сучасного релігієзнавства

6125

Релігієзнавство та інші науки

5448

Релігія та наука

6523

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

3866

Психологія допиту

7011

Поняття заробітної плати

6416