Назва Категорія Переглядів

Вказівки в порядку ст. 114-1 КПК України

2652

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

2705

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

5502

Протокол зборів трудового колективу

22336

Посадова інструкція секретаря

22017

Приказ о предоставлении отпуска

3022

Протокол про призначення допомоги

4220

Конституция СССР 1936 года

1755

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года

2498

Рішення засновника про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

9643

Заперечення на позовну заяву про визнання дій неправомірними

4995

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

14976

Показники рентабельності оборотних коштів

6197

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

5926

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3555

Методи дослідження трудових процесів

6747

Форми та системи оплати праці

6633

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

4160

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

3943

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

3164

Долговые финансовые инструменты и их виды

13323

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

3031

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2445

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4346

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5531

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3426

Мораль

6484

Характеристика

3050

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5522

Методи розрахунку збитків

6792

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

6705

Вплив релігії на політику

4850

Сократ як оратор

12891

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4296

Причини померанчової революції

2839

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

5089

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3549

Правила внутрішнього розпорядку для працівників ТОВ

5605

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3459

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

4116

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

5641

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

3148

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3438

Структура сучасного релігієзнавства

6232

Релігієзнавство та інші науки

5561

Релігія та наука

6662

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

3994

Психологія допиту

7127

Поняття заробітної плати

6546