Назва Категорія Переглядів

Вказівки в порядку ст. 114-1 КПК України

2745

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

2787

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

5583

Протокол зборів трудового колективу

22448

Посадова інструкція секретаря

22563

Приказ о предоставлении отпуска

3111

Протокол про призначення допомоги

4307

Конституция СССР 1936 года

1841

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года

2900

Рішення засновника про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

9895

Заперечення на позовну заяву про визнання дій неправомірними

5080

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

15202

Показники рентабельності оборотних коштів

6344

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

6045

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3645

Методи дослідження трудових процесів

6889

Форми та системи оплати праці

6763

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

4247

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

4031

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

3273

Долговые финансовые инструменты и их виды

13547

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

3286

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2538

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4503

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5641

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3525

Мораль

6595

Характеристика

3140

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5641

Методи розрахунку збитків

6964

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

6849

Вплив релігії на політику

4960

Сократ як оратор

13134

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4415

Причини померанчової революції

2935

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

5189

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3670

Правила внутрішнього розпорядку для працівників ТОВ

5725

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3552

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

4235

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

5843

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

3228

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3526

Структура сучасного релігієзнавства

6338

Релігієзнавство та інші науки

5654

Релігія та наука

6775

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

4209

Психологія допиту

7230

Поняття заробітної плати

6668