Назва Категорія Переглядів

Вказівки в порядку ст. 114-1 КПК України

2816

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

2862

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

5641

Протокол зборів трудового колективу

22531

Посадова інструкція секретаря

23034

Приказ о предоставлении отпуска

3168

Протокол про призначення допомоги

4374

Конституция СССР 1936 года

1910

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года

3033

Рішення засновника про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

10049

Заперечення на позовну заяву про визнання дій неправомірними

5142

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

15345

Показники рентабельності оборотних коштів

6421

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

6118

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3703

Методи дослідження трудових процесів

6999

Форми та системи оплати праці

6835

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

4304

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

4096

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

3325

Долговые финансовые инструменты и их виды

13687

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

3450

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2594

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4594

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5724

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3598

Мораль

6660

Характеристика

3193

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5718

Методи розрахунку збитків

7041

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

6960

Вплив релігії на політику

5033

Сократ як оратор

13341

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4488

Причини померанчової революції

3016

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

5253

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3734

Правила внутрішнього розпорядку для працівників ТОВ

5821

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3598

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

4334

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

5947

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

3280

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3584

Структура сучасного релігієзнавства

6407

Релігієзнавство та інші науки

5708

Релігія та наука

6844

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

4285

Психологія допиту

7306

Поняття заробітної плати

6728