Назва Категорія Переглядів

Вказівки в порядку ст. 114-1 КПК України

2429

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

2460

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

5095

Протокол зборів трудового колективу

21761

Посадова інструкція секретаря

20549

Приказ о предоставлении отпуска

2748

Протокол про призначення допомоги

3948

Конституция СССР 1936 года

1493

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года

1576

Рішення засновника про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

9119

Заперечення на позовну заяву про визнання дій неправомірними

4741

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

14310

Показники рентабельності оборотних коштів

5891

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

5628

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3298

Методи дослідження трудових процесів

6406

Форми та системи оплати праці

6325

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

3927

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

3708

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

2892

Долговые финансовые инструменты и их виды

12361

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

2630

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2225

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4091

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5215

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3171

Мораль

6170

Характеристика

2745

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5119

Методи розрахунку збитків

6383

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

6157

Вплив релігії на політику

4491

Сократ як оратор

11716

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4011

Причини померанчової революції

2578

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

4852

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3290

Правила внутрішнього розпорядку для працівників ТОВ

5245

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3198

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

3691

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

5334

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

2906

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3180

Структура сучасного релігієзнавства

5961

Релігієзнавство та інші науки

5281

Релігія та наука

6331

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

3720

Психологія допиту

6858

Поняття заробітної плати

6267