Назва Категорія Переглядів

Вказівки в порядку ст. 114-1 КПК України

2468

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

2507

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

5152

Протокол зборів трудового колективу

21891

Посадова інструкція секретаря

20729

Приказ о предоставлении отпуска

2797

Протокол про призначення допомоги

3989

Конституция СССР 1936 года

1529

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года

1625

Рішення засновника про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

9213

Заперечення на позовну заяву про визнання дій неправомірними

4792

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

14434

Показники рентабельності оборотних коштів

5946

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

5689

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3337

Методи дослідження трудових процесів

6452

Форми та системи оплати праці

6371

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

3970

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

3751

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

2953

Долговые финансовые инструменты и их виды

12558

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

2666

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2255

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4138

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5266

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3211

Мораль

6238

Характеристика

2810

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5191

Методи розрахунку збитків

6447

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

6231

Вплив релігії на політику

4570

Сократ як оратор

11856

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4056

Причини померанчової революції

2623

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

4902

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3342

Правила внутрішнього розпорядку для працівників ТОВ

5320

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3239

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

3750

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

5384

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

2952

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3225

Структура сучасного релігієзнавства

6006

Релігієзнавство та інші науки

5326

Релігія та наука

6390

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

3766

Психологія допиту

6909

Поняття заробітної плати

6320