Назва Категорія Переглядів

Вказівки в порядку ст. 114-1 КПК України

2535

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

2589

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

5306

Протокол зборів трудового колективу

22131

Посадова інструкція секретаря

21289

Приказ о предоставлении отпуска

2888

Протокол про призначення допомоги

4078

Конституция СССР 1936 года

1610

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года

1932

Рішення засновника про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

9470

Заперечення на позовну заяву про визнання дій неправомірними

4874

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

14651

Показники рентабельності оборотних коштів

6027

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

5769

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3423

Методи дослідження трудових процесів

6561

Форми та системи оплати праці

6462

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

4047

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

3814

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

3033

Долговые финансовые инструменты и их виды

12954

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

2768

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2325

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4213

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5374

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3281

Мораль

6327

Характеристика

2909

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5322

Методи розрахунку збитків

6607

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

6469

Вплив релігії на політику

4695

Сократ як оратор

12249

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4140

Причини померанчової революції

2714

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

4971

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3420

Правила внутрішнього розпорядку для працівників ТОВ

5433

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3315

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

3923

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

5471

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

3021

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3308

Структура сучасного релігієзнавства

6104

Релігієзнавство та інші науки

5429

Релігія та наука

6495

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

3841

Психологія допиту

6991

Поняття заробітної плати

6393