Назва Категорія Переглядів

Вказівки в порядку ст. 114-1 КПК України

3009

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

3020

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

5823

Протокол зборів трудового колективу

22759

Посадова інструкція секретаря

24219

Приказ о предоставлении отпуска

3342

Протокол про призначення допомоги

4535

Конституция СССР 1936 года

2066

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года

3202

Рішення засновника про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

10335

Заперечення на позовну заяву про визнання дій неправомірними

5291

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

15826

Показники рентабельності оборотних коштів

6647

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

6285

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3878

Методи дослідження трудових процесів

7253

Форми та системи оплати праці

7064

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

4474

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

4264

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

3517

Долговые финансовые инструменты и их виды

14375

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

3832

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2779

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4825

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5923

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3763

Мораль

6848

Характеристика

3359

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5899

Методи розрахунку збитків

7255

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

7167

Вплив релігії на політику

5232

Сократ як оратор

14400

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4686

Причини померанчової революції

3184

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

5430

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3919

Правила внутрішнього розпорядку для працівників ТОВ

6002

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3772

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

4568

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

6217

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

3454

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3737

Структура сучасного релігієзнавства

6581

Релігієзнавство та інші науки

5874

Релігія та наука

7092

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

4716

Психологія допиту

7484

Поняття заробітної плати

6943