Назва Категорія Переглядів

Вказівки в порядку ст. 114-1 КПК України

2600

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

2656

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

5438

Протокол зборів трудового колективу

22252

Посадова інструкція секретаря

21670

Приказ о предоставлении отпуска

2958

Протокол про призначення допомоги

4156

Конституция СССР 1936 года

1695

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года

2300

Рішення засновника про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

9566

Заперечення на позовну заяву про визнання дій неправомірними

4941

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

14811

Показники рентабельності оборотних коштів

6122

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

5855

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3498

Методи дослідження трудових процесів

6671

Форми та системи оплати праці

6567

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

4109

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

3877

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

3103

Долговые финансовые инструменты и их виды

13197

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

2937

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2389

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4285

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5465

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3359

Мораль

6410

Характеристика

2986

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5441

Методи розрахунку збитків

6720

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

6613

Вплив релігії на політику

4779

Сократ як оратор

12679

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4224

Причини померанчової революції

2779

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

5035

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3486

Правила внутрішнього розпорядку для працівників ТОВ

5542

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3385

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

4044

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

5546

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

3084

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3377

Структура сучасного релігієзнавства

6177

Релігієзнавство та інші науки

5497

Релігія та наука

6594

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

3912

Психологія допиту

7063

Поняття заробітної плати

6483