Назва Категорія Переглядів

Вказівки в порядку ст. 114-1 КПК України

2503

Договір на виконання робіт по аналізу насіння сільськогосподарських культур

2550

Посадова інструкція заступника начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)

5216

Протокол зборів трудового колективу

22006

Посадова інструкція секретаря

20978

Приказ о предоставлении отпуска

2846

Протокол про призначення допомоги

4039

Конституция СССР 1936 года

1571

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 года

1673

Рішення засновника про створення Товариства з обмеженою відповідальністю

9335

Заперечення на позовну заяву про визнання дій неправомірними

4839

Розрахунок загального фонду оплати праці на підприємстві

14541

Показники рентабельності оборотних коштів

5993

Социально-экономическая роль труда в современных условиях

5737

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

3389

Методи дослідження трудових процесів

6498

Форми та системи оплати праці

6420

ПІЗНАННЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПРОЦЕС. ПОЧУТТЄВЕ І ЛОГІЧНЕ ПІЗНАННЯ

4013

Особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій в іноземній валюті

3789

Об’єднання комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ

1118

Договірні взаємовідносини партнерських взаємозв’язків в підприємницькій діяльності

2994

Долговые финансовые инструменты и их виды

12733

Значення знань про ціну і вартість товару, про види і способи визначення цін в діяльності ОВС

2711

Значення знань про товари, що підлягають контролю на різних рівнях в діяльності ОВС

2295

опередня злочинна діяльність у кримінальному праві Англії

4182

Обставини, що виключають кримінальну відповідальність у кримінальному праві США

5323

Умови розвитку страхового бізнесу в ринкових умовах

3258

Мораль

6284

Характеристика

2868

Сущность результативной концепции оценки потенциала предприятия?

5256

Методи розрахунку збитків

6500

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

6320

Вплив релігії на політику

4639

Сократ як оратор

12019

Правові основи міжнародних розрахункових і кредитних операцій українських підприємств

4099

Причини померанчової революції

2677

Порядок перевірки правильності обчислення та складання звітності про сплату екологічного збору

4941

Організація і методика аудиту підприємств, що підлягають викупу або продажу з аукціону

3379

Правила внутрішнього розпорядку для працівників ТОВ

5374

Фінансовий кризис підприємства та його економічна суть

3279

Основні концепції управління закупівлею матеріалів при здійсненні підходу «точно в термін», її перев

3828

Документи, які складаються на стадії судового розгляду справи

5429

Зв’язок держави та релігії в країнах Стародавнього Сходу

2994

Порядок оскарження дій адвоката, який порушив умови договору про надання юридичних послуг.

3270

Структура сучасного релігієзнавства

6054

Релігієзнавство та інші науки

5381

Релігія та наука

6442

Які заходи застосовують для збільшення вхідних грошових потоків?

3801

Психологія допиту

6956

Поняття заробітної плати

6365