Субота, 23 квітня 2011 06:20

Протокол про призначення допомоги


Протокол про призначення допомоги
НЕВІДОМА ХУДОЖНЯ ШКОЛА

Протокол № 1
15.01.2011 р.                                            м.Невідоме

     Засідання комісії загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням

    Присутні:
Делеговані від адміністрації:
1. Іванова Олена Володимирівна, тел.55 55 55
2. Сидорова Віра Валеріївна, тел. 22 22 22
Делеговані представником застрахованих осіб від трудового колективу:
1. Петрова Тамара Миколаївна
2. Самохвалов Сергій Вікторович
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про створення комісії із загальнообов'язкового соціального страхування у зв'язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими наррожденням та похованням.
2. Про обрання голови та заступника голови комісії.
3. Призначення допомоги Потребуючій Т.С. у зв'язку із доглядом за дитиною та досягненням її 3-х річного віку.
Постановили:
    По першому питанню: про створення комісії слухали Сидорову Віру Валеріївну, яка повідомила, що відповідно до Закону України “Про загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” в школі необхідно створити відповідну комісію. Адміністрація та трудовий комітет делегувати до складу комісії по 2 чоловіка. Пропоную затвердити запропонований склад комісії з числа делегованих осіб.
1.1.Затвердити комісію у такому складі:
Іванову Олена Володимирівна, головний бухгалтер.
Сидорова Віра Валеріївна, інспектор ВК.
Петрова Тамара Миколаївна, викладач.
Самохвалов Сергій Вікторович, викладач.
Голосували “за” 14 чолов., "проти” 3 чоловіка
По другому питанню: про обрання голови та заступника комісії слухали Самохвалова С.В., який запропонував:
2.1. Обрати головою комісії Іванову Олену Володимирівну.
Голосували “за” 19 чоловік.
2.2. Обрати заступником голови комісії Сидорову Віру Валеріївну.
Голосували “за” 15 чоловік,  “проти” 4 чоловіка.
По третьому питанню: про призначення допомоги Потребуючій Тетяні Степановні у зв'язку із доглядом за дитиною та досягненням її 3-х річного віку слухали Петрову Т.М., яка запропонувала:
3.1. Підготовити необхідні документи для оформлення виплати допомоги, згідно ст.50 п.3 Закону Укрїни “Про загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” № 2240-Ш від 18.12.2001.

Голова комісії                                                                                          О.В.Іванова
Секретар                                                                                                 В.В.Сидорова

Примітка