Література з бібліотеки Вернадського стосовно Івана Драча

Іван Драч // Архіви України. - 2009. - № 5(265). - С. 79
Скуратко Т. Шевченківські традиції в художньому дискурсі поем Івана Драча / Т. Скуратко // Шевченкознавчі студії. - 2013. - Вип. 16. - С. 258-264.
Славинський М. Осінні яблука від Івана Драча / М. Славинський // Віче. - 2014. - № 21. - С. 62-63.
Клейменова О. Іван Драч: "Коли маєш книжку, можеш її помацати, сто разів перегорнути… У тому є якийсь своєрідний інтим" / О. Клейменова // Віче. - 2011. - № 1. - С. 65-67.
Скуратко Т. Жанрові різновиди поем Івана Драча / Т. Скуратко // Філологічний дискурс. - 2016. - Вип. 3. - С. 155-167.
Скуратко Т. Конфлікт як головний драматичний компонент поем Івана Драча / Т. Скуратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2012. - № 35. - С. 135-145.
Скуратко Т. Новаторство Івана Драча в моделюванні ліро-епічної поеми / Т. Скуратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2013. - № 37. - С. 248-258.
Скуратко Т. М. Новаторство поетичної драматургії Івана Драча / Т. М. Скуратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2015. - № 43. - С. 128-147.
Скуратко Т. Поеми Євгена Сверстюка та Івана Драча: порівняльно-типологічний аспект / Т. Скуратко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2016. - № 1. - С. 42-48.
Абрамчук О. В. Специфіка функціонування одоративної лексики у поетичній творчості Івана Драча / О. В. Абрамчук, Н. Л. Клочко, Ю. В. Поздрань // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 51. - С. 134-137.
Гладир Ю. Постать Тараса Шевченка у творчості Івана Драча / Ю. Гладир // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. - 2014. - Вип. 19. - С. 178-184.
Скуратко Т. М. Поетика драматичних поем Івана Драча / Т. М. Скуратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2015. - № 42. - С. 98-106.
Скуратко Т. Імагологічний світ поем Івана Драча про Тараса Шевченка / Т. Скуратко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. - 2014. - № 40. - С. 199-208.
Заверталюк Н. Роль метафори в ранніх поемах Івана Драча / Н. Заверталюк // Слово і час. - 2017. - № 8. - С. 13-19.
Ткаченко А. Кінодраматургія Івана Драча / А. Ткаченко // Слово і час. - 2016. - № 12. - С. 90-96.
Бобух Н. М. Оксиморонні синтагми в мовотворчості Івана Драча / Н. М. Бобух // Український смисл. - 2015. - № 2015. - С. 135-145