Історія держави і права України

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Органи охорони правопорядку та судова система ЗУНР

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20Мова — Українська

Історія держави та права України. Дайте визначення історико-правових термінів

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 24Ціна роботи — 20Мова — Українська

Держава і право України в період тоталітарно-репресивного режиму

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 22Ціна роботи — 25Мова — Українська

Утворення Київської держави

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20Мова — Українська

Становлення державності в слов'янських странах

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД. КОНСТИТУЦІЯ УРСР 1978 Р. СУДОВА СИСТЕМА ТА ІНШІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ.

Тип роботи (New) — РефератКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ФОРМУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО ПРАВА В УРСР

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Політико-правова оцінка голодомору 1922-1923 рр, 1932-1933 рр., 1946-1947 рр.

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД І ПРАВО ЗУНР

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ПРАВО НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ХІХ СТОЛІТТІ

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ОЦІНКА МАСОВИХ РЕПРЕСІЙ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Політико-правова оцінка голодомору 1922-1923 рр, 1932-1933 рр., 1946-1947 рр.

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Політико-правові інститути Запорізької Січі

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЛЮБЛІНСЬКОЇ УНІЇ

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 23Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Джерела та основні риси права на українських землях в другій половині ХІХ століття

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ІНСТИТУТИ ЗУНР

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Державний устрій радянської України в умовах нової економічної політики 1921 початок 1929 р.

Тип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 22Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Історико-порівняльний аналіз юридичного змісту магдебургзського права в Україні та Європі

Тип роботи — КонтрольнаТип роботи (New) — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Культура в часи перебудови та становлення незалежності України

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 40Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Розвиток кримінального права в ХІХ столітті в Україні

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 11Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Характеристика центральних судових органів на українських землях в 14 - серед.16 ст

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 30Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В РОКИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1657РР.

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 32Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ПРАВО ТА СУДОЧИНСТВО ЗАПОРІЖСЬКОЇ СІЧІ

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 30Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

ПРАВОВА СИСТЕМА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 29Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ ПРАВО ТА СУДОЧИНСТВО ЗАПОРІЖСЬКОЇ СІЧІ

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 28Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Зовнішня політика сувереної України

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ГЕТЬМАНСЬКІ СТАТТІ ХVІІ-ХVІІІ СТ. І ЗМІНИ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНИ

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Українські радянські конституції

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Право України в період ІІ світової війни та у перші повоєнні роки (1939-1953 рр.)

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Еволюція державно-правового режиму Радянського союзу (1917-1939 рр)

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Зміни правового становища України і правове оформлення скасування особливого статусу України у складі Російської держави (17-ст. друга половина -18ст.)

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

ДЕРЖАВНИЙ ЛАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ДОГОВІР 1651 РОКУ – ПРИЧИНИ ПРИЙНЯТТЯ, ЙОГО ЗМІСТ І НАСЛІДКИ

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 29Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Магдебурзьке право та його особливості на українських землях

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Причини та наслідки кодифікаційних робіт в Україні у XVIII - перша половина ХІХ ст.

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Шляхи розбудови незалежності України

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 21Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Суд присяжних в Російській імперії

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Статус і компетенція Державної Думи. Діяльність і політична платформа Української думської громади

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Політико-правовий аналіз столипінської аграрної реформи в Україні

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Особливості державно-правового устрою на території Північного Причорномор’я та Приазов’я

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 17Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Акт злуки УНР та ЗУНР: причини, правове оформлення та юридичні наслідки

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 16Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Історія органів внутрішніх справ України

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 25Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Позасудові репресивно-каральні органи в системі сталінських політичних репресій

Тип роботи — КурсоваКількість сторінок — 32Ціна роботи — 40 грн.Мова — Українська

Реформи та контрреформи другої половини ХІХ століття в Україні

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 24Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Місцеве самоврядування в Українських землях Литовсько-польського періоду

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 18Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Державно-правові наслідки для українських земель Люблінської унії 1569 р. та утворення Речі Посполітої

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 15Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Тоталітаризм

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 14Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Правоохоронні органи нашого краю часів Запорожжя

Тип роботи — РефератКількість сторінок — 20Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська

Юридичне закріплення поза судових репресій законодавства СРСР і УРСР

Тип роботи — КонтрольнаКількість сторінок — 19Ціна роботи — 20 грн.Мова — Українська