Теорія держави та права

Add your listing here
Назва Тип Сторінок Ціна Мова

Історія становлення та характеристика видів інституту рабовласництва

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 31 Ціна роботи — 70 Мова — Українська

Компаративістика як сучасний напрям юридичної науки

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 31 Ціна роботи — 50 Мова — Українська

Тлумачення правових норм

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 32 Ціна роботи — 50 Мова — Українська

Реалізація та застосування права

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 16 Ціна роботи — 25 Мова — Українська

Цивільне право. Приватне цивільне право

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 25 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Форми державного устрою сучасних держав

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 34 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Різновиди республіканськоі форми правління: порівняльний аспект

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 30 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Різновиди республіканськоі форми правління ,порівняльний аспект

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 33 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Характеристика форми державного правління

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 33 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Сутність і функції держави

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 30 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Юридична відповідальність: типи, види, принципи

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 36 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Поняття ознаки та сутність держави

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 34 Ціна роботи — 50 Мова — Українська

Iсторичнi передумови виникнення загльної теорії держави і права

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 35 Ціна роботи — 50 Мова — Українська

Основнi компетенцii сутностi та поняття права

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 30 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Взаємозв’язок держави та суспільства на сучасному етапі розвитку

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 31 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Правопорушення. Поняття, склад та види

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 38 Ціна роботи — 50 Мова — Українська

Правова свідомість та правова культура

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 30 Ціна роботи — 50 Мова — Українська

Правова культура та її структура

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 34 Ціна роботи — 50 Мова — Українська

Правопорушення. Поняття, склад та види

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 34 Ціна роботи — 50 Мова — Українська

Основнi концепції сутностi та поняття права

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 35 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Держава, право і глобальні проблеми людства

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 36 Ціна роботи — 50 Мова — Українська

Змішані правові системи

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 35 Ціна роботи — 40 Мова — Українська

Доктрина природного права

Тип роботи (New) — Контрольна Кількість сторінок — 15 Ціна роботи — 20 Мова — Українська

Тенденції та перспективи державності України

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 34 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Загальна характеристика основних галузей права

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 29 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Нормативно-правові акти та їх систематизація

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 37 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Теорія держави та права як навчальна дисципліна

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 29 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

УКРАЇНА – СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 34 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

РОМАНО-ГЕРМАНСЬКА ПРАВОВА СІМ’Я

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 35 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Правовий статус особистості

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 32 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Принципи верховенства права і правова держава

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 26 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Правові норми: поняття, структура, види

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 33 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

ОСНОВНІ ПРАВА ЛЮДИНИ ЯК ЗАГАЛЬНО-СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 31 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Держава, як політична організація суспільства

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 35 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Правова культура та її зміст

Тип роботи (New) — Курсова Кількість сторінок — 32 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Принципи правової держави

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 37 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Форми держави - поняття, елементи, види

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 26 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Правотворення і правотворчість

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 27 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Концепція і основні ознаки правової держави

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 29 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Державний службовець та посадові особи в механізмі держави

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 30 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Виборче право і виборчі системи - порівняльний аналіз

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 21 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Методологія теорії держави та права

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 31 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Шляхи та форми виникнення держав у різних народів світу: порівняльний аналіз

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 34 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Державні механізми сучасної України і місце ОВС в механізмі держави

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 39 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Правові системи світу

Тип роботи — Контрольна Кількість сторінок — 22 Ціна роботи — 20 грн. Мова — Українська

Взаємодія права та правосвідомості

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 45 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Взаємодія права і правосвідомості

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 44 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Правовий режим в правовій системі України : значення та сутність.

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 31 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Нормативні акти, поняття та види

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 38 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська

Звільнення від юридичної відповідальності

Тип роботи — Курсова Кількість сторінок — 31 Ціна роботи — 40 грн. Мова — Українська